Rechten

Toepasselijke minimumlonen in het wegtransport

uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum in 2023

Welk minimumloon kan toegepast worden op buitenlandse hoog mobiele vrachtwagenchauffeurs die in en doorheen België transport rijden? Hoewel het Belgische arbeidsrecht in uitgangspunt wordt gezien als dwingend recht, of recht van openbare orde, dat van toepassing is op arbeid binnen de landsgrenzen, ligt het helaas niet zo simpel.

Zoals de zaak Arblade (C-369/96) ons in 2000 al liet zien, kan de territoriale toepassing van Belgisch arbeidsrecht op buitenlandse werknemers heel wel in strijd komen met de EU regels van de interne markt. Daarom moeten bij de oplossing van de vraag welke minimumlonen moeten worden toegepast, in eerste instantie de conflictregels uit de Rome I-Verordening (nr. 593/2008) en de Detacheringsrichtlijn (nr. 96/71) onderzocht worden. Deze instrumenten zijn echter bepaald niet toegesneden op de atypische hoog mobiele werkzaamheden in het wegtransport.

Spreker Fieke van Overbeeke (legal counsel Internationaal Juridisch Instituut Den Haag, onderzoeker UAntwerpen, gastdocent IPR UMaastricht) brengt de verschillende knelpunten, en oplossingen in kaart. Ook wordt aandacht besteed aan toekomstige EU wetgeving op dit punt.

De studieavond wordt voorgezeten door Jan Buelens (docent UAntwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen).

Locatie

UAntwerpen
Stadscampus
aula nog te bepalen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

en/of online.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 EUR (leden), 25 EUR (niet-leden). Deze prijs omvat deelname aan de studieavond en de digitale documentatie.

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

  • IGO erkende deze studieavond voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding. Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
  • Erkenning OVB in aanvraag.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, (bedrijfs)juristen en alle rechtspractici.