ECHO

Het ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs (ECHO) organiseert onderwijskundige workshops en opleidingen om bij het onderwijzend personeel de onderwijscompetenties te ontwikkelen en te versterken. Het gaat zowel om langlopende trajecten, zoals opleidingen voor beginnende assistenten en docenten; als om kortere professionaliseringsinitiatieven, zoals de lunchvergaderingen, namiddagsessies of opleidingen op maat. 

Andere initiatieven voor onderwijsprofessionalisering

Binnen de UAntwerpen verzorgen ook diensten opleidingen en professionaliseringssessies. Zo organiseert E-campus opleidingen rond de Blackboard-leeromgeving. Daarnaast geeft de Nieuwe Mediadienst sessies over het gebruik van audiovisuele middelen in het onderwijs. De Dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding werkt mee aan professionalisering inzake studieloopbaanbegeleiding en begeleiding van studenten in het algemeen. Voor taaltrainingen kan het personeel terecht bij Linguapolis.

Onderwijsbeleidsdag

Het Departement Onderwijs organiseert jaarlijks een onderwijsbeleidsdag. Tijdens deze leerrijke ontmoeting tussen de beleidsmakers, faculteiten en opleidingen vormen workshops rond de visie op onderwijs en/of de strategische beleidsthema’s een belangrijke inspiratiebron voor zowel het beleid als de docenten. 

Opleidingen binnen de faculteiten

Ook faculteiten en instituten organiseren opleidingen en workshops rond onderwijsprofessionalisering. Deze worden vaak gecoördineerd door de CIKO- en UFOO-medewerkers uit de Cel voor Innovatie en Kwaliteit van Onderwijs (CIKO) en het UAntwerpen Fonds voor OnderwijsOntwikkeling (UFOO) en/of de voorzitters van de onderwijscommissies.