Ondersteunende beleidsorganen

De facultaire Cellen voor Innovatie en Kwaliteitszorg van het Onderwijs (CIKO) organiseren en ondersteunen kwaliteitszorg op facultair niveau en in de onderwijscommissies van de opleidingen. Om een coherent instellingsbeleid te voeren inzake kwaliteitszorg van onderwijs en onderwijsinnovatie, vindt er in de Werkgroep Innovatie en Kwaliteitszorg van het Onderwijs (WIKO) regelmatig instellingsbreed overleg plaats tussen de CIKO’s en beleidsverantwoordelijken op centraal niveau (voorzitter Onderwijsraad en centrale beleidsmedewerkers).