Zelfreflectie met Peerreview (ZPR)

Om de kwaliteit van onze opleidingen te versterken, krijgt iedere opleiding aan UAntwerpen om de zes jaar een peerreviewteam over de vloer. Op basis van documenten en gesprekken beoordeelt dit reviewteam de kwaliteit van de opleiding en geeft ze suggesties om de kwaliteit te versterken. Ook bij deze processen vinden we de stem van studenten onmisbaar.

Elke reviewteam spreekt sowieso met studenten uit de opleiding. Daarnaast bestaat zo’n peerreview uit zes leden, waaronder ook een student. Het studentlid mag geen student zijn in een opleiding van dezelfde faculteit als de te beoordelen opleiding en is dus geen expert in het studiedomein. Hij/zij heeft eerder de opdracht om de opleiding en het onderwijs te bekijken door een studentenbril.

Momenteel zijn wij niet op zoek naar kandidaat studentleden voor peer reviews.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons via onderwijs@uantwerpen.be.


Meer info vind je in onderstaand filmpje.

Peer review team