Om studentgecentreerd, activerend en competentiegericht onderwijs aan te bieden, hecht de Universiteit Antwerpen veel belang aan onderwijsinnovatie bij het inrichten van een krachtige leeromgeving op de campus: degelijk uitgeruste onderwijsruimtes en -faciliteiten. 

Anderzijds werkt de universiteit aan een digitale leeromgeving: aanbod aan digitale (leer)middelen, computerwerkplekken, draadloos netwerk, en beschikbaarheid van weblessen. Studenten en faculteiten overleggen met de ondersteunende departementen en diensten in de Werkgroep Leeromgeving die hierover adviezen aan de Onderwijsraad formuleert. 

De universiteit zet in op onderwijsinnovatie via UFOO en het practicumfonds

UFOO: UAntwerpen Fonds voor OnderwijsOntwikkeling

Een sterk instrument ter ondersteuning van de onderwijsvernieuwing aan de Universiteit Antwerpen is het Universitair Fonds voor OnderwijsOntwikkeling (UFOO). De Onderwijsraad kent jaarlijks middelen toe waarmee de faculteiten kunnen inzetten op prioritaire onderwijsbeleidspunten. Een aantal innovatiethema's waar de afgelopen jaren binnen UFOO aan gewerkt werd:

  • De brug met het secundair onderwijs (2010)
  • Toetsbeleid (2011-2013)
  • Digitaal en blended leren en toetsen (2014-2017)
  • Bevordering van in-, door- en uitstroom van studenten (2018-2020)

Practicumfonds

Het practicumfonds investeert in kwaliteitsverbeteringen en innovatie van het praktijkgericht onderwijs, in functie van het onderwijsbeleid. Het gaat hierbij om investering in ruimtes, apparatuur en didactisch materiaal voor praktijkgericht onderwijs. Daarnaast stimuleert het practicumfonds de samenwerking tussen faculteiten, en het beleidsvoerend vermogen van de faculteiten.