“Beperkt verplichte extra kosten voor materiaal en excursies”

Associatie StudentenRaad Antwerpen lanceert actieplan om hoger onderwijs betaalbaar te houden

Steeds meer studenten hebben het financieel moeilijk. ASRA, de studentenvertegenwoordiging aan de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, vraagt de hogeronderwijsinstellingen en de overheden met aandrang om de kosten gerelateerd aan studeren binnen de perken te houden. Een actieplan moet daarbij helpen.

Studentenvertegenwoordigers van UAntwerpen, Antwerp Maritime Academy (HZS), AP Hogeschool en Karel de Grote Hogeschool zetelen samen in de Associatie StudentenRaad Antwerpen, kortweg ASRA. “We vangen steeds meer signalen op van studenten die melden dat het water hen aan de lippen staat”, zegt ASRA-voorzitter Julien De Wit. “Voor een gemiddelde kotstudent is de kostprijs van een jaar studeren 15 246 euro per jaar, voor een pendelstudent is dat 10 156 euro. Die bedragen stegen op een jaar tijd met respectievelijk 1243 euro en 850 euro.” 

ASRA beseft dat universiteit en hogescholen kwetsbare studenten vandaag al ondersteunen en realiseert zich ook dat de instellingen ondergefinancierd worden. Jens Vermeiren, ondervoorzitter van ASRA: “Maar die ondersteuning van kwetsbare studenten kan en moet nog versterkt worden. Studenten mogen niet de dupe worden van de jarenlange onderfinanciering door de Vlaamse overheid. Daarom stelden we een lijst met actiepunten op.”

  • Het bestaande ondersteuningsaanbod moet beter bekend gemaakt worden. De instellingen en de Vlaamse en de stedelijke overheden hebben een aanbod om financieel kwetsbare studenten te helpen, maar niet alle studenten zijn op de hoogte van de verschillende mogelijkheden. Vermeiren: “De stad Antwerpen zou een single point of contact kunnen lanceren, één aanspreekpunt voor studenten voor alle vragen rond ondersteuning. We vragen ook om het aanbod aan studeerplekken uit te breiden. STUDY360 is een heel knap initiatief, maar momenteel beperkt tot de examenperiodes. Veel studenten hebben ook tijdens het jaar nood aan een rustige studeerplek.”

  • Verhoog het studiegeld niet. De Wit: “We beseffen dat het studiegeld in Vlaanderen een stuk lager is dan in de rest van Europa, maar dat is in onze ogen een verworvenheid die niet verloren mag gaan. Een gespreide betaling van het studiegeld moet te allen tijde behouden blijven.”

  • Beperk de extra verplichte kosten gerelateerd aan de opleiding. Studiemateriaal, stages of studiereizen komen bovenop het studiegeld. “Instellingen moeten transparant zijn over die kosten”, aldus Vermeiren. “Verplichte extra uitgaven moeten zo beperkt mogelijk gehouden worden. Via groepsaankopen kan de prijs bijvoorbeeld zakken. Studieboeken kunnen – instellingsoverschrijdend – tweedehands verkocht worden, laptops kunnen gratis of voor een beperkt bedrag ontleend worden.”

  • Besteed aandacht aan de randvoorwaarden. ASRA vraagt de instellingen om meer in te zetten op gezonde voeding en mentale en fysieke gezondheid. Een gezond leef- en eetpatroon is rechtstreeks gerelateerd aan een beter welzijn en betere studieresultaten. “We ijveren ook voor een soepelere regelgeving voor werkstudenten”, legt De Wit uit. “Momenteel moet een student volgens de Vlaamse regelgeving 80% werken om van de voordelen van het werkstudentenstatuut te kunnen genieten. Veel studenten werken om hun studies te betalen, maar vaak gaat het om studentenjobs: geen 80% van de tijd, maar wel belastend genoeg om een negatieve impact te hebben op het studiesucces.”

ASRA overhandigde het actieplan reeds aan het bestuur van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. De AUHA engageert zich om de actiepunten ter harte te nemen en om de vragen van de studenten richting Vlaamse overheid en de stad Antwerpen mee te ondersteunen.