BlueApp matcht onderzoekers en bedrijven

UAntwerpen en partners openen innovatiehub rond duurzame chemie op Petroleum-Zuid

De Antwerpse regio internationaal profileren als de réferentie voor duurzame chemie: dat is de ambitieuze doelstelling van BlueApp. Op donderdag 4 mei opende de innovatiehub op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp officieel de deuren.

De Antwerpse haven herbergt de tweede grootste petrochemische cluster van de wereld. Economisch van levensbelang, maar de industrie heeft ook een zware ecologische voetafdruk. Dat moet veranderen en BlueApp zal daar een belangrijke rol in spelen. Met de steun van onder meer Port of Antwerp-Bruges, stad Antwerpen, provincie Antwerpen en essenscia wil de Universiteit Antwerpen BlueApp uitbouwen tot hét referentiecentrum van de duurzame chemie.

“We willen een matchmaker zijn tussen onderzoekers en bedrijven”, vertelt prof. Silvia Lenaerts, vicerector Valorisatie & Ontwikkeling op UAntwerpen. “BlueApp wil samen met haar partners een ecosysteem uitbouwen, om zo de grote uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering en aan de energietransitie. De innovatiehub zal bedrijven de kans geven om hun projecten te ontplooien.”

Volledige cyclus doorlopen

BlueApp, een project waarin 20 miljoen euro geïnvesteerd werd, focust op vier domeinen. Het hergebruik van water in de industrie is een eerste topic: schaarste en vervuiling zijn een probleem. Er zal ook gewerkt worden rond de recyclage van kool- en stikstof. Via plasmatoepassingen en elektrochemie wordt onderzocht hoe er waardevolle stoffen van gemaakt kunnen worden. In BlueApp zal tenslotte ook worden gewerkt rond waterstofopslag en -distributie, en rond luchtzuivering.

“Nieuw ideeën kunnen hier de volledige cyclus van technologieontwikkeling doorlopen”, legt BlueApp-manager Quinten Van Avondt uit. “We vertrekken vanuit een proof of concept, we bouwen, testen en schaven bij. Onze hub beschikt over een piloothal en over labo’s. We bieden ook gemeenschappelijke services aan, zoals geavanceerde high end 3D-printers en complexe, erg dure analysetoestellen. Ons team heeft de expertise om die apparatuur te gebruiken.”

Franse scale-up komt eraan

Vandaag zijn al enkele bedrijven actief in BlueApp. Het gaat onder meer om de universitaire spin-offs Oxylum en D-CRBN. In het najaar strijkt ook het Franse Fairbrics er neer. Die scale-up werkt aan een procedé om afgevangen CO2 om te zetten naar polyester, dat vervolgens gebruikt kan worden voor de productie van kleding. In 2024 zullen er vermoedelijk 100 tot 150 mensen in de innovatiehub werken.

Tijdens de officiële opening van BlueApp nam de Universiteit Antwerpen afscheid van Silvia Lenaerts. De hoogleraar aan de Faculteit Wetenschappen, oprichtster van de Onderzoeksgroep Duurzame Energie- en Lucht- en Watertechnologie (DuEL), wordt half mei de nieuwe rector magnificus van de Eindhoven University of Technology.

www.blueapp.eu