UAntwerpen ging met Rubens en Vermeer op tournee door Antwerpen en het Waasland.

Een bijzondere truck doorkruiste de ruime Antwerpse regio en het Waasland in april en mei. Wie instapte, ontdekte schilderijen van Pieter Paul Rubens en Johannes Vermeer. Elk werk vertelde over het onderzoek naar tijdreizen van de Universiteit Antwerpen: door historische data te analyseren kunnen we bijvoorbeeld toekomstige overstromingen vermijden.

Onderzoekers uit meerdere Europese landen bundelen hun krachten om een tijdmachine te bouwen. Doel is een digitale omgeving te creëren waarin eeuwenoude data samengevoegd worden tot een eindeloos uitbreidbare 4D-omgeving. “We werken aan een soort Europa-door-de-eeuwen-heen, samengesteld uit historisch beeldmateriaal, archeologische vondsten, landschapsreconstructies en andere geschiedkundige data”, vertelt prof. Tim Soens (UAntwerpen).

Herentals en de Kleine Nete

Soens en zijn collega’s zijn de drijvende krachten achter de Antwerp Time Machine, het Antwerpse luik van het overkoepelende Europese project. Zij werken onder meer rond Herentals en de Kleine Nete.

“Door cartografische, archeologische, tekstuele en visuele bronnen samen te brengen, kunnen we achterhalen hoe het gebied en het water beheerd werden, wie eigenaars en gebruikers waren en hoe fauna en flora veranderden”, legt de geschiedenisprofessor uit.

“Om het teveel aan water bij een overstroming op te vangen, denken ecologen na over de aanleg van nieuwe overstromingsgebieden langs de Schelde, de Nete en de Rupel. Die kennis kan leiden tot een beter overstromingsbeleid, noodzakelijk met het oog op de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Een tijdreis naar die rivierbekkens in pakweg de zeventiende eeuw kan daarbij heel wat inspiratie bieden.”

Sprekende schilderijen

Met dat baanbrekende onderzoek ging UAntwerpen de hort op. Een kleine truck werd ingericht als een schildersatelier van honderden jaren oud. Aan de wanden hingen drie schilderijen, waaronder een zelfportret van Rubens en Meisje met de parel van Vermeer. De schilderijen kwamen tot leven en vertelden over het onderzoek naar tijdreizen. 

Eerste halte op de tournee was Mechelen. De volgende weken volgden nog passages langs Antwerpen, Beveren-Waas en Sint-Niklaas.

Ontdek àlles over het onderzoek rond tijdreizen