Studenten in Kaboel volgden online cursus Engels

Dankzij Linguapolis konden twintig Afghaanse jonge vrouwen toch een beetje verder studeren

Twintig Afghaanse studentes volgden de voorbije maanden een online cursus Engels, georganiseerd door Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen. Een bijzonder waardevol initiatief, want meisjes in Afghanistan mogen sinds een jaar geen onderwijs meer volgen.

Op 20 december 2022 maakten de Taliban abrupt een einde aan de droom van vele Afghaanse meisjes: zij kregen geen toegang meer tot het (hoger) onderwijs. Khatera Shamal, oprichtster van Veera vzw en zelf Afghaanse, bleef niet bij de pakken zitten en wilde jonge vrouwen in Afghanistan toch onderwijs blijven aanbieden. Samen met Moeders voor Vrede, de Cusanus Stichting en de instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) werkte taalinstituut Linguapolis de Antwerp Long Distance Course uit.

“Dit najaar organiseerden we voor de eerste keer een online taalcursus Engels voor jonge vrouwen in Kaboel”, vertelt Christine Engelen, directeur van Linguapolis. “Geïnteresseerden konden zich kandidaat stellen. We stelden een groep van twintig deelneemsters samen, studenten met een zo homogeen mogelijke voorkennis, voor een reeks van live online lessen van telkens twee uur. Bedoeling was te werken aan hun algemene taalvaardigheid zodat ze verdere online scholing in het Engels kunnen volgen of online internationale activiteiten kunnen opzetten of bijwonen.”

Heel wat uitdagingen

De praktische organisatie was natuurlijk niet vanzelfsprekend. De deelneemsters moesten de cursus van thuis uit volgen en het lukt niet altijd voor iedereen om een geschikte plek binnenskamers te vinden. Ook had niet iedereen een laptop, volgen via smartphone was voor sommige deelneemsters het alternatief.

Problemen met internet en elektriciteit in Kaboel maakten het volgen van de cursus niet vanzelfsprekend.

Engelen: “We verwachtten stipte aanwezigheid en actieve deelname, maar door problemen met elektriciteit en internet konden sommige studenten de les soms niet of maar gedeeltelijk bijwonen. Dat vingen we op door met een digitaal handboek te werken: wie de les (deels) miste, kon de oefeningen achteraf maken en zelf controleren.”Ondanks de technische problemen werd de cursus, gegeven door een ervaren Linguapolis-docente, een succes. Na 2,5 maand oefenen konden de enthousiaste deelneemsters drie UAntwerpen-studentes online interviewen. Dat werd een verrijkende ervaring voor zowel de Afghaanse als de Belgische studentes, en er werd beslist nog extra conversatiesessies in te lassen. De cursus sloot af met een eindtest die de vier vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven) toetste.

Sleutel tot empowerment

De Afghaanse studentes waren heel blij dat ze de taalcursus konden volgen. “In het begin dacht ik dat het onmogelijk zou zijn om met een buitenlandse docente te praten”, vertelt een van de cursisten. “Maar we kregen twee keer per week les, mijn stress verminderde heel snel en mijn zelfvertrouwen nam toe. Het is voor ons heel moeilijk om iets bij te leren. Deze taalcursus zorgt ervoor dat we gemotiveerd zijn om te blijven studeren.”

"Deze meisjes bewijzen dat onderwijs een universeel recht is", zegt Khatera Shamal.

“Onderwijs is voor meisjes in Afghanistan een absolute noodzaak”, zegt Khatera Shamal, oprichtster van Veera vzw. “Het vormt de sleutel tot empowerment en gelijkheid in een veerkrachtige samenleving. Deze twintig meisjes bewijzen – ondanks het onderwijsverbod in Kaboel – dat onderwijs een universeel recht is. Ik ben dan ook heel blij dat we, met de steun van alle partners, in 2024 twee nieuwe groepen studenten de cursus zullen kunnen laten volgen.”