“Drie op vier zegt dat schoolresultaten verbeterd zijn”

Recordaantal Antwerpse leerlingen kreeg studiebegeleiding via Tutoraatproject

Bijna 600 leerlingen uit zeventien Antwerpse scholen kregen vorig schooljaar studiebegeleiding van studenten uit het hoger onderwijs. Dat Tutoraatproject werpt vruchten af: de schoolresultaten verbeteren en leerlingen – vaak pioniersstudenten – zijn veel gemotiveerder om verder te studeren.

De prestatiekloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen in Antwerpen verkleinen: dat is reeds achttien jaar de doelstelling van het Tutoraatproject, een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA). Tutoren – dat zijn studenten van UAntwerpen, de Karel de Grote Hogeschool en de AP Hogeschool – geven leerlingen uit zeventien Antwerpse scholen studiebegeleiding en werken aan hun studiemethode en motivatie.

“Het wekelijkse contact tussen leerling en tutor zorgt voor een hechte vertrouwensband”, vertelt coördinator Tatyana Gorbunova. “De tutor wordt een rolmodel. En net dié rolmodellen kunnen de leerlingen inspireren om de stap naar het hoger onderwijs te zetten, iets wat voor velen onder hen absoluut niet vanzelfsprekend is.”

Veel pioniersstudenten

Het Tutoraatproject kan met indrukwekkende cijfers uitpakken:

-          In het schooljaar 2022-23 namen 587 leerlingen uit het secundair onderwijs (vanaf het derde jaar) deel.

-          137 studenten gaven de bijlessen. Vooral de vraag naar hulp voor wiskunde, fysica en Frans is erg groot. Voor die vakken was de vraag vorig jaar groter dan het aanbod.

-          Van de deelnemende leerlingen mocht 77,5% overgaan naar het volgende jaar.

-          Drie deelnemers op vier zegt dat hun schoolresultaten verbeterd zijn door de Tutoraatlessen.

-          63% van de leerlingen zegt de leerstof niet te begrijpen. 15% van de leerlingen geeft aan dat ze te traag leren, 13% wil de eigen studiemethode verbeteren.

-          Van de leerkrachten van de deelnemende scholen geeft 84% aan positieve tot zeer positieve effecten op de ontwikkeling van de toekomstperspectieven van hun leerlingen te zien.

Uit de cijfers blijkt ook dat veel deelnemers aan het project zogenaamde ‘pioniersstudenten’ zijn, jongeren die als eerste in de familie naar universiteit of hogeschool gaan. Tatyana Gorbunova: “59% van de leerlingen geeft aan dat geen van beide ouders een diploma hoger onderwijs heeft behaald. 56% is thuis meertalig, 13% spreekt in het gezin een andere taal dan het Nederlands.”

Gemotiveerder om verder te studeren

Over de doorstroming naar het hoger onderwijs zijn er (nog) geen harde cijfers. “Wel weten we dat deelnemende jongeren veel gemotiveerder zijn om een hogere studie te beginnen”, aldus Gorbunova. “Dit is een enorme meerwaarde, omdat leerlingen in het algemeen steeds vaker aangeven dat ze schoolmoe zijn. We zien bovendien ook steeds vaker tutoren die vroeger zelf ‘tutee’ zijn geweest, en dat is natuurlijk heel mooi.”

Het Tutoraatproject krijgt steun uit verschillende hoeken. Zo geeft Zonta Antwerpen jaarlijks een beurs van 1000 euro aan twee leerlingen die minstens twee semesters Tutoraat hebben gevolgd. Op 14 november krijgen zij hun prijs overhandigd.

www.uantwerpen.be/tutoraat