Antwerp Health Harbour versterkt Antwerpen als innovatieve gezondheidscluster

Stad Antwerpen, Netwerk Ziekenhuis aan de Stroom, Ziekenhuisnetwerk Helix, Universiteit Antwerpen en Eerstelijnszone Antwerpen ondertekenden op donderdag 21 september de intentieverklaring van Antwerp Health Harbour. Dit is een eerste stap naar de verdere uitbouw van een uniek ecosysteem in de sector van digitale gezondheid.

Naast digitale en circulaire innovatie is ook digitale gezondheidszorg een belangrijke innovatiecluster in Antwerpen. In de stad zijn er heel wat sterke partners die focussen op dit thema, denk maar aan het wereldvermaarde Instituut voor Tropische Geneeskunde, een uitgebreid ziekenhuisnetwerk, de Universiteit Antwerpen (met onder meer Vaccinopolis) en een groot netwerk van start-ups. Vijf partners (stad Antwerpen, Netwerk Ziekenhuis aan de Stroom, Universiteit Antwerpen, Ziekenhuisnetwerk Helix en Eerstelijnszone Antwerpen) hebben nu de handen in elkaar geslagen om dit bijzondere ecosysteem verder uit te bouwen met het ondertekenen van de intentieverklaring van Antwerp Health Harbour.

Unieke samenwerking
Antwerp Health Harbour wil de innovatiecluster gezondheid in Antwerpen nog belangrijker maken door onder meer big data in te zetten voor preventie in gezondheidszorg. De partners van Antwerp Health Harbour willen gegevens, netwerken en toepassingen met elkaar delen en innovatieve gezondheidsprojecten uitwerken, om zo een meerwaarde te creëren voor de maatschappij. In deze sector is het de eerste keer dat krachten op deze schaal worden gebundeld. Daarom mag men gerust spreken van een unieke samenwerking die een positieve impact zal hebben op innovatie en gezondheid in de Antwerpse regio en daarbuiten.

Op 21 september 2023 werd de intentieverklaring ondertekend door Erica Caluwaerts (schepen voor onder meer economie, innovatie en digitalisering), Steven Van Passel (vicerector Universiteit Antwerpen), Willeke Dijkhoffz (gedelegeerd bestuurder Netwerk Ziekenhuis aan de Stroom), Bart van Bree (voorzitter Ziekenhuisnetwerk Helix) en Geert van de Voorde (voorzitter Eerstelijnszone Antwerpen). Els van Doesburg (schepen voor onder meer gezondheidszorg en voorzitter van ZNA) tekende mee digitaal. Dit is de eerste stap naar een formele samenwerkingsovereenkomst die op een later tijdstip zal afgesloten worden.

Marc Peeters, CEO UZA, in naam van het consortium: “Voeding is belangrijk. Via gezondheidsdata uit diverse bronnen willen wij met Health Harbour als eerste use case de voedingstoestand van onze kinderen in de Antwerpse gezondheidsregio in kaart brengen. Op basis hiervan kunnen eventueel acties worden uitgerold om de voeding bij te sturen.”

Geert van de Voorde, Steven Van Passel, Erica Caluwaerts, Willeke Dijkhoffz en Bart van Bree (van linksaf) ondertekenden de intentieverklaring van Antwerp Health Harbour.

Erica Caluwaerts, schepen voor onder meer economie, innovatie en digitalisering: "Beter voorkomen dan genezen. Door krachten te bundelen zal dit unieke innovatieve ecosysteem onze preventieve gezondheidszorg enorm vooruithelpen." 

Voor Els van Doesburg, schepen voor gezondheid en voorzitter van ZNA is het Antwerp Health Harbour-initiatief een bron van enthousiasme: "We willen met verschillende mensen en organisaties in Antwerpen samenwerken om gezondheidsproblemen te voorkomen in plaats van ze alleen te behandelen wanneer ze zich voordoen. We verzamelen informatie vanuit diverse bronnen om iedereen gezonder te maken, niet alleen in ziekenhuizen, eerstelijnszones, bij de overheid of bedrijven. We willen verschuiven van een reactief systeem naar een preventief systeem. Op de lange termijn willen we dit concept wereldwijd verspreiden en Antwerpen positioneren als een plek die gezondheid proactief bevordert in plaats van alleen te reageren op problemen."