• Doel: nagaan waar je staat op het vlak van academisch Nederlands en eventuele lacunes wegwerken
  • Schoolvak: Nederlands
  • Opleiding: alle opleidingen

Waarom?

Academisch Nederlands is een middel dat je doorheen jouw volledige universitaire studie nodig hebt, welke opleiding je ook volgt. Dit specifieke taalgebruik is noodzakelijk om leerstof te verwerken en opdrachten te maken. Een goede beheersing van academisch Nederlands is dan ook een sleutel tot studiesucces.

Voor wie?

Voor alle toekomstige studenten in alle bacheloropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma's en hun leerkrachten.

Wat komt aan bod?

Dit pakket laat je kennismaken met de academische taal die je tijdens jouw universitaire opleiding zal gebruiken. Diverse thema's komen aan bod, zoals het volgen van hoorcolleges, het lezen van teksten, het schrijven van een paper, het beantwoorden van open examenvragen en het schrijven van een duidelijke e-mail aan een docent. Daarnaast krijg je tips over tekststructuur, grammatica, academische stijl, academische woordenschat en spelling. Aan de hand van oefeningen kan je nagaan waar je staat en datgene aanpakken waarop je wat zwakker scoort.