• Doel: De verwachte voorkennis voor chemie opfrissen of uitbreiden om in de opleiding architectuur te starten.
  • Schoolvak: chemie
  • Opleiding: architectuur

Waarom?

In de academische opleiding architectuur komt chemie o.a. aan bod in de opleidingsonderdelen ‘initiatie materiaalleer’ en ‘materiaalleer’. Van studenten wordt verwacht dat ze een zekere voorkennis hebben en dus bepaalde technieken goed beheersen. Tijdens de lessen wordt daar vaak niet meer bij stilgestaan. Dit zelfstudiepakket kan je helpen bij het opfrissen van deze noodzakelijke voorkennis. Het pakket bevat zowel theorie als oefeningen in een aantal domeinen van de chemie.

Voor wie?

Voor alle toekomstige studenten die zich willen voorbereiden op de opleiding architectuur en hun leerkrachten.

Wat komt aan bod?

Het zelfstudiepakket ‘Chemie voor Architectuur’ bestaat uit verschillende modules. Deze zijn terug te vinden bij het leermateriaal. Elke module is op dezelfde manier opgebouwd: als leerling krijg je eerst een kort overzicht met de leerdoelen, daarna volgt een presentatie met de leerinhouden, nadien kan je bijpassende oefeningen maken en tot slot kan je met behulp van een zelftest nagaan of je de leerstof voldoende onder de knie hebt. Leerlingen doorlopen telkens best eerst de presentatie alvorens ze aan de oefeningen en zelftest beginnen.

De volgende thema’s komen achtereenvolgens aan bod: de opbouw van het atoom, de opbouw van moleculen, elektrochemische evenwichten en zuren, basen, zouten en buffers.