• Doel: je voorbereiden op de bekwaamheidsexamens om toegang te krijgen tot de verkorte versie van het schakelprogramma naar de master Industriële Wetenschappen: elektromechanica
  • Schoolvak: mechanica, regeltechniek, elektrotechniek
  • Opleiding: schakelprogramma industriële wetenschappen: elektromechanica

Waarom?

Om toegang te krijgen tot de verkorte versie van het schakelprogramma, moet een student voldoen aan twee voorwaarden:

-        je behaalt minstens 70% als gewogen gemiddelde op je (professionele) bachelorprogramma, én

-        je slaagt voor de bekwaamheidsexamens Mechanica en Elektrotechniek

Wie niet aan deze voorwaarden voldoet krijgt het standaard (lange) studietraject toegewezen.

Voor wie?

Voor alle toekomstige studenten die zich willen voorbereiden op de bekwaamheidsexamens.

Wat komt aan bod?

In dit pakket wordt er dieper ingegaan op de leerstof die noodzakelijk is voor de bekwaamheidsexamens, namelijk  Mechanica en Elektrotechniek. De leerstof wordt stelselmatig opgefrist, zodat je goed voorbereid aan de bekwaamheidsexamens kan deelnemen.