• Doel: de verwachte voorkennis voor chemie opfrissen of uitbreiden
  • Schoolvak: chemie
  • Opleiding: bio-ingenieurswetenschappen, biochemie en biotechnologie, biologie, biomedische wetenschappen, chemie, conservatie-restauratie, diergeneeskunde, farmaceutische wetenschappen, industriële wetenschappen: chemie, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Waarom?

Academische opleidingen waarin chemie aan bod komt, gaan ervan uit dat studenten een sterke voorkennis hebben en dat zij dus bepaalde technieken goed beheersen. Tijdens de lessen chemie wordt daar vaak niet meer bij stilgestaan. Dit zelfstudiepakket kan je helpen bij het opfrissen van deze noodzakelijke voorkennis. Het pakket bevat zowel theorie als oefeningen in het brede domein van de chemie.

Voor wie?

Voor alle toekomstige studenten en hun leerkrachten die zich afvragen wat nodig is om goed van start te gaan met het basisvak chemie in een academische opleiding.

Wat komt aan bod?

Het zelfstudiepakket ‘Chemie’ bestaat uit verschillende modules. Deze zijn terug te vinden bij het studiemateriaal. Elke module is op dezelfde manier opgebouwd: als leerling krijg je eerst een kort overzicht met de leerdoelen, daarna volgt een presentatie met de leerinhouden, nadien kan je bijpassende oefeningen maken en tot slot kan je met behulp van een zelftest nagaan of je de leerstof voldoende onder de knie hebt. Leerlingen doorlopen telkens best eerst de presentatie vóór ze aan de oefeningen en zelftest beginnen.

De volgende thema’s komen achtereenvolgens aan bod: getalweergave, rekenen met chemie, de opbouw van het atoom, de opbouw van moleculen, het chemische evenwicht, oplosbaarheid, elektrochemische evenwichten en zuren, basen, zouten en buffers.