• Doel: zich voorbereiden op de instaptoetsen voor de opleiding rechten
  • Schoolvak: algemene competenties
  • Opleiding: rechten

Waarom?

Wie kiest voor de opleiding rechten aan de Universiteit Antwerpen moet aan het begin van het academiejaar een aantal instaptoetsen afleggen. Deze instaptoetsen geven jou meer inzicht in jouw aanvangsniveau op het vlak van taalvaardigheid academisch Nederlands, Engels en Frans. De deelname aan deze instaptoetsen is verplicht. Wie niet slaagt, krijgt het voorstel om een remediëringstraject te volgen. Dit studiepakket helpt jou voorbereiden op de instaptoetsen.

Voor wie?

Voor alle toekomstige studenten die zich willen voorbereiden op de opleiding rechten en hun leerkrachten.

Wat komt aan bod?

In dit pakket krijg je uitleg over de drie instaptoetsen voor academisch Nederlands, namelijk begrijpend lezen, redeneren en schrijven. Daarnaast kan je zowel voor begrijpend lezen als voor redeneren een voorbeeldtoets maken en hierop feedback krijgen. Ter voorbereiding van de instaptoetsen Frans en Engels staan de pakketten ‘Engels voor rechten’ en ‘Frans voor rechten’ ter beschikking.