• Doel: nagaan hoe het staat met jouw voorkennis Frans om een opleiding in de rechten te starten
  • Schoolvak: Frans
  • Opleiding: rechten

Waarom?

In de groeiende internationale context is een goede kennis van talen in het algemeen, en vreemde talen in het bijzonder, noodzakelijk voor toekomstige juristen. Daarom is ‘Taalgebruik Frans’ een verplicht vak in de eerste bachelor rechten. Met dit zelfstudiepakket kan je testen hoe het staat met jouw voorkennis Frans en kan je eventuele lacunes bijwerken.

Voor wie?

Voor alle toekomstige studenten die zich willen voorbereiden op de opleiding rechten en hun leerkrachten.

Wat komt aan bod?

Dit pakket focust op verschillende aspecten van het Frans, waaronder woordenschat, de vervoeging van werkwoorden, het gebruik van voornaamwoorden, voorzetsels en verbindingswoorden. Ook begrijpend lezen komt aan bod. Met behulp van de aanvangstest kan je nagaan hoe het staat met jouw voorkennis op het vlak van Frans. Op basis hiervan kan je bepalen welke extra oefeningen je maakt.