• Doel: je voorbereiden op de bekwaamheidsexamens om toegang te krijgen tot de verkorte versie van het schakelprogramma naar de master Industriële Wetenschappen: elektronica-ICT
 • Schoolvak: elektronica, informatica, datacommunicatie
 • Opleiding: schakelprogramma industriële wetenschappen: elektronica-ICT

Waarom?

Om toegang te krijgen tot de verkorte versie van het schakelprogramma, moet een student voldoen aan twee voorwaarden:

-        je behaalt minstens 70% als gewogen gemiddelde op je (professionele) bachelorprogramma, én

-        je slaagt voor de bekwaamheidsexamens die je moet afleggen in functie van je behaalde bachelordiploma.

Wie niet aan deze voorwaarden voldoet krijgt het standaard (lange) studietraject toegewezen.

Aangezien je bekwaamheidsexamens afhangen van je vooropleiding moet je een aanvraag doen. Na controle van je aanvraag zal je via mail op de hoogte gebracht worden onder welke van de onderstaande indelingen je valt en welke bekwaamheidsexamens je bijgevolg moet afleggen.

Studenten met een professionele bacheloropleiding met focus op software:

 • Software design
 • Netwerkarchitectuur
 • Data Structures

Studenten met een professionele bacheloropleiding met focus op elektronica :

 • Netwerkarchitectuur
 • Analoge Elektronica
 • Basis Digitale Elektronica (VHDL)

Studenten met een professionele bacheloropleiding met focus op automotive engineering :

 • Netwerkarchitectuur
 • Analoge Elektronica
 • Basis Digitale Elektronica (VHDL + theorie)

Voor wie?

Voor alle toekomstige studenten die zich willen voorbereiden op de bekwaamheidsexamens.

Wat komt aan bod?

In dit pakket wordt er dieper ingegaan op de leerstof die noodzakelijk is voor de bekwaamheidsexamens. De leerstof wordt stelselmatig opgefrist, zodat je goed voorbereid aan de bekwaamheidsexamens kan deelnemen.