• Doel: jouw studievaardigheden en studieplanning aanscherpen zodat je jouw studie met succes kan doorlopen
  • Schoolvak: algemene competenties
  • Opleiding: alle opleidingen

Waarom?

De overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs brengt heel wat uitdagingen met zich mee: grotere pakketten leerstof om te verwerken, meer zelfstudie en het ontwikkelen van een degelijke studie-aanpak. Het vergt een andere strategie dan in het secundair onderwijs en het is niet altijd eenvoudig een effectieve studiemethode te vinden. Dit zelfstudiepakket is een handig hulpmiddel om jou daarop voor te bereiden.

Voor wie?

Voor alle toekomstige studenten in alle bacheloropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma's en hun leerkrachten.

Wat komt aan bod?

Het zelfstudiepakket bestaat uit informatie en oefenmateriaal dat zowel focust op studievaardigheden als studieplanning. Voor beide onderdelen is er een zelftest, een beknopte theoretische uitleg en een reeks oefeningen beschikbaar. Zo biedt het onderdeel rond studievaardigheden leermateriaal aan omtrent strategisch studeren. Hierin komt het driefasenmodel aan bod, waarin verwerken, memoriseren en herhalen centraal staan. Je krijgt ook tips om jouw studie-aanpak te verbeteren.