• Doel: jouw voorkennis over vectoren in de fysica opfrissen of uitbreiden
  • Schoolvak: fysica
  • Opleiding: architectuur, bio-ingenieurswetenschappen, biochemie en biotechnologie, biomedische wetenschappen, chemie, diergeneeskunde, farmaceutische wetenschappen, fysica, handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, industriële wetenschappen, productontwikkeling, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Waarom?

Een academische opleiding waarbij fysica tot het programma behoort, vraagt parate kennis van de definities en rekenregels met betrekking tot vectoren. Vectorrekening is immers een belangrijk onderdeel van de taal van de fysica. Dit zelfstudiepakket helpt jou om de basiskennis van vectoren te testen en in te oefenen.

Voor wie?

Voor alle toekomstige studenten en hun leerkrachten die zich afvragen wat nodig is om goed van start te gaan met het basisvak fysica in een academische opleiding, en dit vooral op het vlak van vectorrekening.

Wat komt aan bod?

Het zelfstudiepakket ‘Vectoren in de fysica’ is erop gericht jou vertrouwd te maken met vectoren in de fysica. Het pakket bestaat uit een begintoets, een aantal studieteksten en tussentijdse toetsen die voorzien worden van feedback. Alle toetsen zijn voorzien op twee niveaus, afhankelijk van de gekozen studierichting en het belang van vectoren daarin. Het leermateriaal focust op grafisch optellen en aftrekken met vectoren, analytische bewerkingen met vectoren en optioneel het scalair en vectorieel product.