Educatieve master in de economie: sociaal economische wetenschappen
Academiejaar :

Modeltraject

Domeinspecifieke component ( 36 studiepunten)

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten

Seminar socioeconomic analysis6sp2e sem.
Baert, Stijn
 

6 studiepunten te kiezen uit

Toegepaste multivariate analyse6sp1e sem.
Mortelmans, Dimitri
Applied econometrics6sp1e sem.
Vujić, Sunčica
Cabus, Sofie
 

2 clusters van 12 studiepunten te kiezen uit

Arbeid en beleid12sp1e+2e sem
Henderickx, Erik
Horemans, Jeroen
De Meulenaere, Kim
Deschacht, Nick
Milieusociologische en -economische analyse en beleidsevaluatie12sp1e+2e sem
Loots, Ilse
Crabbé, Ann
Van Passel, Steven
Oosterlynck, Stijn
Vandermoere, Frederic
Overheidsbeleid en studie van de ongelijkheid12sp1e+2e sem
Cantillon, Bea
Oosterlynck, Stijn
Decancq, Koen
Socio-economische analyse van de zorgsector12sp1e+2e sem
De Graeve, Diana
Wouters, Edwin
Van Eekert, Nina
Socio-economische beleidsevaluatie en organisatie12sp1e+2e sem
De Borger, Bruno
Cantillon, Bea
 

Component leraarschap (36 studiepunten)

Verplicht op te nemen: 14 studiepunten

Onderwijskundige concepten 1 (S1)6sp1e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Schelfhout, Wouter
Onderwijskundige concepten 2 (S1)3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
Struyf, Elke
Schelfhout, Wouter
Profileringsstage5sp2e sem.
Struyf, Elke
 

1 optie (22 studiepunten) te kiezen uit

Optie 1: Vakdidactiek economie en Gedragswetenschappen

Vakdidactiek economie met oefenlessen6sp1e+2e sem
Schelfhout, Wouter
Groeistage economie5sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
Vakdidactiek gedragswetenschappen met oefenlessen6sp1e+2e sem
Meeus, Wil
Groeistage gedragswetenschappen5sp2e sem.
Meeus, Wil
 

Optie 2: Vakdidactiek economie en Maatschappijwetenschappen

Vakdidactiek economie met oefenlessen6sp1e+2e sem
Schelfhout, Wouter
Groeistage economie5sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
Vakdidactiek maatschappijwetenschappen met oefenlessen6sp1e+2e sem
Meeus, Wil
Groeistage maatschappijwetenschappen5sp2e sem.
Meeus, Wil
 

Optie 3: Vakdidactiek economie en profileringsvak
1. Verplicht op te nemen

Vakdidactiek economie met oefenlessen6sp1e+2e sem
Schelfhout, Wouter
Groeistage economie5sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
Groeistage 2 economie5sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
 

2. 1 profileringsvak te kiezen uit

Profileringsvak met praktijkoefeningen: Meer (-) talig onderwijs6sp1e+2e sem
Smits, Tom
Profileringsvak met praktijkoefeningen: Onderwijskundig ontwerpen6sp1e+2e sem
Colpaert, Jozef
Profileringsvak met praktijkoefeningen: STEM6sp1e+2e sem
Pinxten, Annie
Vandervieren, Ellen
Goovaerts, Leen
Profileringsvak met praktijkoefeningen: Zorg6sp1e+2e sem
Struyf, Elke
 

Masterproef

Verplicht op te nemen: 18 studiepunten

Masterproef partim I: werkcollege educatieve master economie3sp1e+2e sem
Vanhaecht, Eve
Masterproef partim II: Scriptie12sp2e sem.
Colpaert, Jozef
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Struyf, Elke
Meeus, Wil
Schelfhout, Wouter
Cuyvers, Katrien
Casteleyn, Jordi
Bauwens, Michaël
Goovaerts, Leen
Masterproef partim III: Praktijktoepassing (1ste sem + 2de sem)3sp1e+2e sem
NNB, -