Toelatingsvoorwaarden voor de educatieve master sociaal-economische wetenschappen

Toelating tot de master

Rechtstreekse toelating:

  • academische bachelor in de sociaal-economische wetenschappen
  • academic bachelor in Social-Economic Sciences

Toelating tot de master na voorbereidingsprogramma

Via het voorbereidingsprogramma van de (niet-educatieve) master sociaal-economische wetenschappen kan je toelating tot de (educatieve) master bekomen.

Rechtstreekse toelating:

  • andere academische bachelor

Al een master behaald?

Als je al een master (of licentiaat) in jouw vakdomein behaald hebt, kan je een verkorte educatieve master in de economie volgen. Ga na of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden!

Taalvoorwaarden

Is Nederlands niet je moedertaal? Het minimum taalniveau voor Nederlands is:

  • ITNA: niveau C1
  • CNVT: niveau Educatief Professioneel (voorheen: Profiel Academische Taalvaardigheid)

Je kan deze taaltesten bij Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, afleggen.