Voorbeeldrooster academiejaar 2020 - 2021 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont je hoe de lesweken er in grote lijnen én in niet-coronatijden uitzien. Dit rooster toont àlle opleidingsonderdelen, waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van jouw programma. Het uurrooster wordt nog herwerkt volgens de richtlijnen voor physical distancing. Het reële uurrooster bij het begin van het academiejaar kan dus erg verschillen van dit voorbeeldrooster.
Week
26
okt

maandag

10:30 12:30

Applied Econometrics

Practicals
Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Milieusociologische en -economische analyse en beleidsevaluatie

Milieu-economie
Hoorcollege Stadscampus
14:00 17:00

Arbeid en beleid

Integratieopdracht cluster Arbeid, weken zijn indicatief (zie BB voor detail)
Hoorcollege Stadscampus
27
okt

dinsdag

9:30 12:30

Milieusociologische en -economische analyse en beleidsevaluatie

Sota Ruimte, milieu, stad en wonen
Hoorcollege Stadscampus
13:00 16:00

Applied Econometrics

Theory
Hoorcollege Stadscampus
13:00 16:00

Onderwijskundige concepten 1 (S1)

Regulier traject
Hoorcollege
16:00 19:00

Socio-economische beleidsevaluatie en organisatie

Applied Welfare Economics
Hoorcollege Stadscampus
18:00 21:00

Onderwijskundige concepten 1 (S1)

Hoorcollege
28
okt

woensdag

8:30 10:30

Toegepaste multivariate analyse

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Overheidsbeleid en studie van de ongelijkheid

Economic Analysis of Inequality with Capita Selecta
Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Toegepaste multivariate analyse

zie vak Blackboard : groepen
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
13:00 15:00

Toegepaste multivariate analyse

online college - BB zie groepen
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
29
okt

donderdag

8:30 10:30

Socio-economische analyse van de zorgsector

Health Economics
Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Arbeid en beleid

Labour Economics, Theory (TEW)
Hoorcollege Stadscampus
13:00 16:00

Onderwijskundige concepten 1 (S1)

Hoorcollege
16:00 18:00

Socio-economische analyse van de zorgsector

Sota Gezondheid en Welzijn
Hoorcollege Stadscampus
30
okt

vrijdag

9:30 12:30

Overheidsbeleid en studie van de ongelijkheid

Sota Uitsluiting en Ongelijkheid
Hoorcollege Stadscampus
13:00 15:00

Masterproef partim I: werkcollege educatieve master economie

Seminarie/Werkcollege
15:00 17:00

Overheidsbeleid en studie van de ongelijkheid

Economic Analysis of Inequality with Capita Selecta
Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont je hoe de lesweken er in grote lijnen én in niet-coronatijden uitzien. Dit rooster toont àlle opleidingsonderdelen, waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van jouw programma. Het uurrooster wordt nog herwerkt volgens de richtlijnen voor physical distancing. Het reële uurrooster bij het begin van het academiejaar kan dus erg verschillen van dit voorbeeldrooster.