Master in de rechten

Master in de rechten

​Je opleiding

De Antwerpse masteropleiding in de rechten omvat 120 studiepunten, wat overeenkomt met twee jaar voltijdse studie. Het programma is samengesteld uit:

  • opleidingsonderdelen in grondslagen- en hulpwetenschappen;
  • juridische opleidingsonderdelen;
  • opleidingsonderdelen met vaardigheden;
  • de meesterproef.

De meesterproef verbindt de wetenschappelijke opleiding met een stage in de advocatuur, magistratuur, het notariaat, de overheid, sociale organisaties of ondernemingen.

De Antwerpse masteropleiding in de rechten heeft een heel eigen profiel. Naast de zeven verplichte opleidingsonderdelen die door alle studenten worden gevolgd, geef je zelf in grote mate een invulling aan je masteropleiding. Je kan opteren voor een verder doorgedreven algemene vorming in het recht of voor een specialisatie in één van de zeven rechtsdomeinen.

Als je je wil specialiseren in fiscaal recht, kan je binnen de master in de rechten meteen kiezen voor de afstudeerrichting fiscaal recht.

Je kan de masteropleiding rechten volgen onder het statuut van aspirant-onderzoeker. Dit programma maakt je beter vertrouwd met de taak van assistenten en onderzoekers. Je wordt als het ware ingeschakeld in de werking van een onderzoeksgroep aan de faculteit.

Je toekomst

De masteropleiding geeft je de mogelijkheid, door de keuzevrijheid en de stage je optimaal voor te bereiden op je toekomstige werkomgeving. Deze kan uiteraard in de advocatuur, parket of magistratuur liggen, maar evenzeer kan je adviserende of leidinggevende functies opnemen in de bedrijfswereld, bij de overheid, internationale organisaties, de sociale sector of de non-profitsector.

Je kan eveneens doorstromen naar de volgende voortgezette opleidingen aan de Universiteit Antwerpen: