Inschrijven en studiegeld voor de master tolken

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden. Een voorbereidende stap kan nodig zijn, bv. toelating tot voorbereidingsprogramma of schakelprogramma aanvragen.

Mag je starten? Volg de inschrijvingsprocedurevan de universiteit.