Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
24
feb

maandag

14:00 17:00

Arbeid en beleid

Integratieopdracht cluster Arbeid
Hoorcollege Stadscampus
14:00 17:00

Socio-economische beleidsevaluatie en organisatie

clusterpaper
Hoorcollege Stadscampus
17:30 20:30

Profileringsvak met praktijkoefeningen: Onderwijskundig ontwerpen

Seminarie/Werkcollege
18:00 21:00

Profileringsvak met praktijkoefeningen: STEM

Seminarie/Werkcollege
25
feb

dinsdag

16:00 19:30

Vakdidactiek maatschappijwetenschappen met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
26
feb

woensdag

17:30 20:30

Vakdidactiek economie met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
27
feb

donderdag

9:00 12:00

Vakdidactiek gedragswetenschappen met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
10:30 12:30

Socio-economische analyse van de zorgsector

clusteropdracht
Hoorcollege Stadscampus
14:00 19:00

Seminar socioeconomic analysis

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.