Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
09
dec

maandag

10:45 12:45

Algebras with involution

Hoorcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Algebras with involution

Practicum Campus Middelheim
13:45 15:45

Numerieke optimalisatie

Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Seminarie vakkennis wiskunde

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Seminarie numerieke analyse

Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Numerieke optimalisatie

Practicum Campus Middelheim
18:00 21:00

Profileringsvak met praktijkoefeningen: STEM

Seminarie/Werkcollege
18:00 21:00

Vakdidactiek PAV-MAVO met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
10
dec

dinsdag

9:00 11:00

Integrable Hamiltonian systems

Hoorcollege Campus Middelheim
11:00 13:00

Integrable Hamiltonian systems

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
13:00 16:00

Onderwijskundige concepten 1 (1ste sem. Stadscampus)

Hoorcollege
13:45 18:00

Multirooster en multischaal oplossingen

Hoorcollege Campus Middelheim
14:00 18:00

Eindige differentie methoden en financiële wiskunde

Hoorcollege Campus Middelheim
14:00 16:00

Field Arithmetic

Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Field Arithmetic

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
18:00 22:00

Onderwijskundige concepten 1 (1ste sem., Stadscampus, verkort traject)

Zijtraject
Hoorcollege
11
dec

woensdag

8:30 10:30

Gevorderde numerieke methoden

Practicum Campus Middelheim
10:45 12:45

Gevorderde numerieke methoden

Hoorcollege Campus Middelheim
10:45 12:45

Algebraïsche meetkunde

Hoorcollege Campus Middelheim
10:45 12:45

Introduction to performance modelling

Hoorcollege Campus Middelheim
13:30 16:30

Vakdidactiek fysica met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
13:30 16:30

Vakdidactiek chemie met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
13:45 15:45

Clifford algebra's en conforme functietheorie

Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Seminarie Analyse en Meetkunde I

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
18:00 21:00

Vakdidactiek chemie met oefenlessen

Zijtraject
Seminarie/Werkcollege
12
dec

donderdag

8:30 10:30

Introduction to performance modelling

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
9:30 12:30

Vakdidactiek wiskunde met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
10:45 13:15

Academic Literacies for Scientists

Hoorcollege Campus Middelheim
13:00 16:00

Onderwijskundige concepten 1 (1ste sem. Stadscampus)

Hoorcollege
13:45 17:00

Gevorderd programmeren

Practicum Campus Middelheim
16:00 19:00

Vakdidactiek informatica met oefenlessen

Aansluiten bij avondtraject
Seminarie/Werkcollege
16:00 19:00

Vakdidactiek informatica met oefenlessen

Avondtraject
Seminarie/Werkcollege
18:00 21:00

Vakdidactiek fysica met oefenlessen

Zijtraject
Seminarie/Werkcollege
18:00 21:00

Vakdidactiek biologie met oefenlessen

Zijtraject
Seminarie/Werkcollege
13
dec

vrijdag

8:30 11:30

Vakdidactiek engineering en technologie met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
13:00 17:00

Toepassingen van differentiaalvergelijkingen

Hoorcollege Campus Middelheim
13:30 16:30

Vakdidactiek biologie met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
13:45 15:45

Gevorderd programmeren

Hoorcollege Campus Middelheim
14:00 15:00

Algebra Seminar

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
15:30 17:30

Analysis in Dynamics

Joseph Palmer
Hoorcollege Campus Middelheim
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.