Educatieve master in de wetenschappen en technologie: STEM

Kies je voor deze educatieve master, dan kan je je niet alleen op hoog niveau toeleggen op twee wetenschapsdisciplines, maar word je ook prima voorbereid als leraar in beide vakgebieden. Je combineert immers de lerarenopleiding met twee verwante domeinen. Dit zorgt voor een erg interessant profiel, niet alleen als leerkracht maar omwille van de multidisciplinariteit ook voor verbindende posities in de ruimere arbeidsmarkt.

Verder verdiepen in twee disciplines

Je start samen met alle andere studenten uit de educatieve master wetenschappen en technologie met het opleidingsonderdeel 'History of Science and Society'. Hierin komen niet alleen de oorsprong, evolutie en belangrijke verwezenlijkingen en sleutelfiguren van diverse wetenschappelijke disciplines aan bod, maar leer je ook om dit alles historisch en maatschappelijk te contextualiseren.

Daarnaast volg je een pakket opleidingsonderdelen wetenschappen en technologie in twee blokken, met één verdiepend blok dat aansluit bij je bacheloropleiding en één verbredend blok uit een verwante deeldiscipline. Je kan daarbij afhankelijk van je vooropleiding kiezen uit biologie, chemie, fysica, informatica en wiskunde uit de Faculteit Wetenschappen, en bouwkunde, chemie, biochemie, elektromechanica en elektronica-ICT uit de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Elk blok wordt gecombineerd met de bijhorende vakdidactiek.

De opleidingsonderdelen uit de twee blokken volg je steeds samen met de studenten uit de niet-educatieve opleidingen.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je jouw hoofddiscipline samen met de lerarenopleiding. Je kan bv. een onderzoeksproject uitvoeren rond STEM en STEM-vorming, je kan wetenschappelijk onderzoek doen in jouw discipline dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing, of je kan kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in biologie, chemie, fysica, informatica, wiskunde of engineering en technologie.