Educatieve master in de wetenschappen en technologie: informatica

Kies je voor deze educatieve master dan kan je je niet alleen op hoog niveau verder bekwamen in de informatica, maar word je ook prima voorbereid als leraar in jouw vak. Je combineert immers de lerarenopleiding met een uitgebreid verdiepend pakket in de informatica, waarbij er ruim aandacht wordt besteed aan de plaats en mogelijkheden van STEM in het secundair onderwijs.

Verder verdiepen in informatica

Je start samen met alle andere studenten uit de educatieve master wetenschappen en technologie met het opleidingsonderdeel 'History of Science and Society'. Hierin komen niet alleen de oorsprong, evolutie en belangrijke verwezenlijkingen en sleutelfiguren van diverse wetenschappelijke disciplines aan bod, maar leer je ook om dit alles historisch en maatschappelijk te contextualiseren.

Daarnaast volg je een deel van het verplichte gedeelte informatica uit de niet-educatieve master, dat je een mooi overzicht geeft van het ganse veld en waarin modelleren de rode draad vormt.

Dit vul je aan met een optiepakket met keuze uit data science, software engineering en computernetwerken en gedistribueerde systemen.

Je vervolledigt dit tot slot met een aantal keuzeopleidingsonderdelen die je toelaten om te verdiepen of te verbreden.

De informatica-opleidingsonderdelen worden deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven, en je volgt ze steeds samen met de studenten uit de (niet-educatieve) master informatica.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de informatica en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een wetenschappelijk onderzoek in informatica uitvoeren dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing, of je kan kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de informatica.