Educatieve master in de wetenschappen en technologie: wiskunde

Met deze educatieve master kan je je niet alleen op hoog niveau verder bekwamen in de wiskunde, maar word je ook prima voorbereid als leraar in jouw vak. Je combineert immers de lerarenopleiding met een uitgebreid verdiepend pakket in de wiskunde. Doorheen de opleiding wordt ook ruim aandacht besteed aan de plaats en mogelijkheden van STEM in het secundair onderwijs.

Verder verdiepen in wiskunde

Je start samen met alle andere studenten uit de educatieve master wetenschappen en technologie met het opleidingsonderdeel 'History of Science and Society'. Hierin komen niet alleen de oorsprong, evolutie en belangrijke verwezenlijkingen en sleutelfiguren van diverse wetenschappelijke disciplines aan bod, maar leer je ook om dit alles historisch en maatschappelijk te contextualiseren.

Daarnaast volg je een eerste pakket opleidingsonderdelen, die je kiest uit de kernopleidingsonderdelen van de fundamentele wiskunde en de financiële en toegepaste wiskunde. Op die manier krijg je een mooi overzicht van het ganse veld. Speciaal voor deze educatieve master werd het opleidingsonderdeel 'Seminarie vakkennis wiskunde' uitgewerkt, dat je een extra troef biedt als toekomstig leerkracht wiskunde.

Dit alles vul je dan nog verder aan met keuzeopleidingsonderdelen uit het ganse pakket van de opleiding wiskunde.

Deze opleidingsonderdelen worden deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven, en je volgt ze steeds samen met de studenten uit de (niet-educatieve) masters wiskunde.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de wiskunde en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een wiskundig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing, of je kan kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de wiskunde.