Auteursrecht en (digitaal) onderwijs: aandachtspunten voor docenten

Inhoud

Het gebruik van digitaal materiaal is niet meer weg te denken uit het hoger onderwijs. Zo gebruiken we aan UAntwerpen de elektronische leeromgeving Blackboard en wordt Mediasite aangewend voor lesopnames. Docenten zetten ook steeds vaker digitale didactische middelen in, zoals kennisclips, ter ondersteuning van hun cursus.
Veel van dit digitale onderwijsleermateriaal is auteursrechtelijk beschermd. De huidige wetgeving roept echter soms vragen op wat betreft de voorwaarden om dit materiaal te mogen inzetten in de onderwijspraktijk. Is er bijvoorbeeld een verschil tussen het gebruik van materiaal in papieren en digitaal formaat? Waar moet je als docent rekening mee houden om dit materiaal te mogen verspreiden onder studenten? En wanneer moet je toestemming vragen aan de oorspronkelijke auteur om het materiaal te gebruiken tijdens de les?

In deze sessie gaan we dieper in op de auteursrechtelijke achtergrond van onderwijs, met een focus op digitaal materiaal.
Daarnaast bespreken we de belangrijkste bevindingen van de bevraging over auteursrecht die is uitgevoerd bij docenten en assistenten van de UAntwerpen.
Tot slot stellen we de leidraad voor die docenten en onderwijsondersteuners een wegwijzer biedt bij diverse vragen over auteursrecht in het kader van (digitaal) onderwijs. Deze leidraad is vanaf oktober 2018 terug te vinden op het Infocenter Onderwijs.

Gastsprekers

Sander Nysten, doctoraatsbursaal UAntwerpen

Evelien Van Laere, stafmedewerker Leeromgeving, Departement Onderwijs UAntwerpen

Datum & locatie

Deze sessie heeft plaatsgevonden op dinsdag 23/10/2018.

Video-opname

Personeelsleden van UAntwerpen kunnen via deze link de video-opname van deze sessie bekijken.

De presentatie vind je hier.