Arts in Contexts

Het domein van de kunsten is erg heterogeen: niet alleen zijn er verschillende kunsten en kunstscholen, daarbinnen treft men ook diverse kunstpraktijken aan met een eigen materialiteit, focus en dynamiek. Ook het onderzoek in het domein van de kunsten is erg divers: het situeert zich op het raakpunt tussen kunstpraktijk, wetenschap en maatschappij. De kunstpraktijk laat zich vaak inspireren en ondersteunen door nieuwe ontwikkelingen en theorieën in de wetenschap; de theorievorming over de kunsten doet vaak een beroep op ontwikkelingen en concrete casussen in de kunstpraktijk; de relevantie van de kunstpraktijk manifesteert zich in het maatschappelijke veld als performance of event, als interventie in situ, en zelfs als sociaal project.

Interdisciplinair onderzoek

Deze verscheidenheid maakt het onderzoek in en naar de kunsten intrinsiek grensoverschrijdend. De Faculteit Letteren & Wijsbegeerte onderhoudt dan ook verschillende samenwerkingsverbanden met de kunsthogescholen en -musea in Antwerpen.

Thema's

Contactpersoon

Arthur Cools Stadscampus, Gebouw R
S.R.226
Rodestraat 14
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 43 10
arthur.cools@uantwerpen.be

Contactpersoon

Kurt Vanhoutte Stadscampus, Gebouw D
S.D.208
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 43 16
kurt.vanhoutte@uantwerpen.be