Rechten

Praktische voorbereiding op je inschrijving

Met dit stappenplan willen we je helpen om je inschrijving aan de Faculteit Rechten vlot te laten verlopen.

Stap 1: heb ik een toelating nodig van de faculteit om me te kunnen inschrijven?

In bepaalde gevallen heb je een toelating nodig van de faculteit om je verdere inschrijving bij de centrale onderwijsadministratie te kunnen vervolledigen. Zonder toelating kan je je niet inschrijven.                                 

Je hebt een toelating nodig in volgende gevallen:

Inschrijving met creditcontract

Je schrijft je in voor opleidingsonderdelen zonder de bedoeling een bachelor- of masterdiploma te behalen.

Meer info

Inschrijving met examencontract (-credit en -diploma)

Je schrijft je enkel in voor het examen, maar volgt geen colleges. Bij een examencontract-diploma heb je de bedoeling om een diploma te behalen.

Meer info

Toelating tot de Bachelor in de Rechten met studieduurverkorting

Als je in aanmerking komt voor de Bachelor in de Rechten met studieduurverkorting, heb je een toelating nodig van de faculteit. Je kan je al wel inschrijven voor de reguliere bacheloropleiding. Van zodra je toelating in orde is, zorgen wij er voor dat het verkorte traject in orde gebracht wordt. Je algemene inschrijving kan je dus zeker al doen. 

Meer info

Inschrijving voor studenten met een buitenlandse vooropleiding

Als je een diploma rechten behaald hebt in het buitenland, zal je mogelijks een aangepast studieprogramma voorgesteld worden. Alle voorwaarden vind je terug in het Reglement Studieloopbaan.

Meer info

Combinatie van opleidingen (met een andere onderwijsinstelling/faculteit)

Het kan zijn dat je twee opleidingen wil combineren, bijvoorbeeld je bachelor afwerken aan een andere onderwijsinstelling, maar al wel starten met een masteropleiding aan onze faculteit. In dit geval heb je een toelating nodig.

Meer info

Herinschrijving onder studievoortgangbewaking

Je kan je niet ongelimiteerd (her)inschrijven aan de UAntwerpen. Elke faculteit hanteert hetzelfde systeem van studievoortgangsbewaking. Voor studenten onder diplomacontract worden maatregelen opgelegd wanneer binnen één academiejaar niet minstens 60% van de studiepunten van het studieprogramma werden verworven. Voor studenten onder credit- en/of examencontract worden maatregelen opgelegd wanneer tweemaal voor een opleidingsonderdeel werd ingeschreven zonder dat hiervoor een creditbewijs werd behaald.

Meer info

(Her)inschrijving ondanks onvoldoende leerkrediet

Zolang je beschikt over minstens 60 studiepunten leerkrediet hoef je je over dit aspect alvast geen zorgen te maken bij een volgende inschrijving in een bachelor of initiële masteropleiding. Zolang je aan de andere toelatingsvoorwaarden voldoet, kan je inschrijven. Ben je toch op het punt gekomen dat je onvoldoende leerkrediet hebt, dan kan je niet meer inschrijven aan de Universiteit Antwerpen. Zorg er dus steeds voor dat het zover niet komt en raadpleeg tijdig je studentenportaal.

Meer info

Laattijdige inschrijving

Wanneer je wil inschrijven buiten de standaardperiode (1 juli - 8 oktober) heb je steeds een toelating nodig van de faculteit.

Meer info


Heb je een toelating nodig? 

Ga dan naar het digitaal aanvraagformulier en duid aan voor welk topic je een toelating wil aanvragen. Wij behandelen je dossier zo spoedig mogelijk. 

Heb je geen toelating nodig? 

Dan kan je meteen naar stap 2 gaan.

Stap 2: schrijf je in als student aan de Universiteit Antwerpen

Alle informatie over de inschrijving aan de UAntwerpen vind je op de pagina van de centrale onderwijsadministratie.

Stap 3: lees aandachtig de facultaire richtlijnen

Het Reglement studieloopbaan omvat alle facultaire richtlijnen. In dit reglement lees je alles over het samenstellen van studieprogramma (wat mag je wel en niet doen), je inschrijving, examens, ... . Lees deze rustig door voor de items die voor jou belangrijk kunnen zijn. 

Stap 4: stel je studieprogramma samen in SisA

Via SisA ga je je studieprogramma samenstellen. Via deze link vind je een handleiding die jou op weg helpt om je studieprogramma samen te stellen. Als startende student kies je voor het modeltraject deel 1. Dit omvat alle opleidingsonderdelen van het eerste jaar. ​

Stap 5: vrijstellingen aanvragen?

Als je reeds in een andere opleiding credits verworven hebt, kan je eventueel vrijstellingen aanvragen. Neem eerst de cursusinformatie van de opleidingsonderdelen grondig door op onze website. Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen, kan je het aanvraagformulier voor vrijstellingen invullen. Lees de instructies grondig door! 

Wacht niet op de beslissing over je aanvraag om je studieprogramma samen te stellen. Dit kan je al in orde brengen. 

Heb je nog vragen?

Aarzel zeker niet om ons te contacteren als je nog met vragen zit. Wij helpen je graag op weg zodat je zorgeloos kan starten aan je opleiding! 

Je contacteert de faculteit via de Helpdesk Rechten. Dit kanaal geeft ons de mogelijkheid om jou vraag snel op te volgen en jou de juiste informatie mee te geven. 

Uiteraard ben je ook altijd welkom op de facultaire studentenadministratie!