Bedrijfs­wetenschappen en Economie

International Consulting Bootcamp

Summer school | India: Goa

Wil jij real-life consulting ervaring op doen en tegelijkertijd een volledig nieuwe cultuur ontdekken? Dan is dit consulting bootcamp een must voor jou!

Tijdens het consulting bootcamp in Goa werk je twaalf dagen samen met Indische studenten bedrijfskunde aan een consulting project. Deze projecten worden uitgevoerd in opdracht van lokale organisaties uit India, in tal van sectoren (gezondheidszorg, bouw, retail, ...). Op die manier help jij hen als student bij het oplossen van tal van strategische, organisatorische probleemstellingen. Deze unieke opzet zorgt voor een ongelooflijke leerervaring op verschillende fronten.

Programma

  • Probleemidentificatie - Je identificeert de problemen waarmee de onderneming wordt geconfronteerd.
  • Dataverzameling en -analyse - Kwalitatieve en kwantitatieve data verzameling worden gecombineerd om op basis van een grondige analyse een concrete probleemstelling en duidelijke aanbevelingen te formuleren.
  • Rapport en presentatie - Op de laatste dag presenteren jullie de inzichten en conclusies voor de volledige groep.
  • Coaching & Sociale nevenactiviteiten

Concreet

Er worden zes gemengde werkgroepjes van telkens 4 personen (2 GIM en 2 TEW/HI studenten) gevormd die elk een concreet bedrijfseconomisch probleem bestuderen waarmee ondernemingen in Goa geconfronteerd worden. De vraagstukken kunnen betrekking hebben op alle functionele deelgebieden van de bedrijfskunde; de bedrijven zullen zich o.a. situeren in de toeristische sector, de farmaceutische nijverheid en de telecommunicatie. Er is begeleiding van zowel GIM professoren als de begeleidende professor. De inhoudelijke voorbereiding gebeurt in de loop van de maand juli. De gezamenlijke seminarie-activiteit in Goa zelf neemt twee weken in beslag in de loop van de maand september. Ze omvat ook intensieve interactie ter plaatse met verantwoordelijken van de respectievelijke ondernemingen. Er wordt een beknopt rapport opgesteld en gepresenteerd. Dat rapport wordt gezamenlijk besproken en geëvalueerd.

"Een once-in-a-lifetime ervaring"

Student Elias Meys

Mare Cattoor nam deel aan het consulting bootcamp

"De laatste twee weken van september volgde ik de International Consultion Bootcamp in Goa samen met vijftien andere studenten van UAntwerpen FBE. Enkele maanden voordien werden we opgesplitst in groepjes van twee en elk groepje werd vervoegd door twee Indische studenten. Zo werkten we met een vierkoppig multicultureel team gedurende twee weken intensief samen aan een bepaald organisatorisch probleem binnen een Indisch bedrijf. In het begin leerden we vooral het bedrijf, de bedrijfscultuur en hun werkwijze kennen. Daarna spitsten we ons toe op het probleem om uiteindelijk aanbevelingen te formuleren.

Tijdens de bootcamp werden we van dichtbij begeleid door twee professoren van de universiteit, die elk één week aanwezig waren in India. Elke avond zaten we even samen om dag en het verloop van het project te bespreken. Op deze manier kregen wij dagelijks feedback en konden zij snel bijsturen indien nodig.

Na een dag inspanning, was er ook wel wat tijd voor ontspanning. Daar was het zwembad van ons hotel geknipt voor. Bovendien ontdekten we elke avond wel een verrassend restaurantje dat ons een heerlijke Indische curry serveerde.

Dit bootcamp is een absolute meerwaarde voor studenten organisatie en management. Buiten de multiculturele ervaring aan de andere kant van de wereld, rond je een vak van zes studiepunten af nog voor het schooljaar begint. Ook lijkt de opdracht van de bootcamp goed op de praktijkgerichte masterproef. Zo krijg je in twee weken tijd al een voorproefje van wat je in de master te wachten staat. Tenslotte is het ook het ideale excuus om India of een ander Aziatisch land te ontdekken voor de start van de summer school!"

Mare Cattoor, 2019

Davy De Cock nam in 2009 deel aan dit consulting bootcamp. 9 jaar later blikt hij terug.

“Vandaag de dag vormt teamwork binnen organisaties vaak de sleutel tot succes. In mijn job als projectmanager bij een consulting bedrijf, werk ik tegelijkertijd aan meerdere projecten voor verschillende klanten. Eén van de eerste stappen bij de aanvang van een project, is het samenstellen van een team met de benodigde profielen en competenties voor de opdracht. Zulke teams bestaan zowel uit mensen uit ons eigen bedrijf, als mensen van de klant. Ieder teamlid heeft een eigen persoonlijkheid en bovendien heeft elke klant een unieke bedrijfscultuur. Er bestaat geen geheim recept om een groep mensen - met verschillende visies, perspectieven en achtergronden - te doen samenwerken, maar ik ben van mening dat een open mindset ten opzichte van elkaar steeds een eerste, belangrijke stap is. Een ervaring zoals de summer school naar Goa – voor mij was dat de eerste keer dat ik Europa verliet – heeft mijn blik enorm verruimd. Het helpt mij nog steeds om mijn visie te verbreden en van perspectief te veranderen.”

Davy De Cock, 2018

  

Delia Antao was in 2018 opdrachtgever voor een lokale, Indische organisatie.

"Deze groep jonge, dynamische en briljante studenten heeft niet enkel bewezen dat ze over professionele skills beschikten, maar ook dat ze een excellente team spirit voor de dag konden leggen. Het was ongelooflijk om te zien hoe jullie studenten in een zeer korte tijdsperiode - na slechts enkele meetings met het management en de werknemers - heldere doelstellingen hadden opgesteld en een accurate data-verzameling en –analyse hadden uitgevoerd. Daarop baseerden ze zich om elke werknemer een duidelijke, soms nieuwe rol binnen ons Instituut toe te wijzen, afgestemd op de eigen mogelijkheden en interesses.

Deze zeer waardevolle suggesties zullen ons managementteam en onze personeelsleden zeker helpen om verder te groeien op professioneel en op persoonlijk vlak. Ook voor de duurzame groei van ons Instituut was de doortocht van deze summer school deelnemers een enorme meerwaarde.”

Delia Antao, 2018 (Opdrachtgever, Nirmala Institute of Education)