Sociale Wetenschappen

Heeft migratie een toekomst?

Het migratiedebat is sterk opgelaaid naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in 2015. Hoewel het aantal asielaanvragen inmiddels is gehalveerd van 39000 in 2015 tot gemiddeld 16500 in de daaropvolgende jaren, blijft migratie nu en de komende jaren wellicht een belangrijk maatschappelijk thema om andere redenen. Het debat speelt zich immers af tegen een achtergrond van een steeds sneller toenemende vergrijzing waarvan de volle impact vanaf 2030 voelbaar wordt, maar die zich inmiddels reeds vertaalt naar een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. In een dergelijke context wint het debat rond economische migratie en nieuwe vormen van arbeidsmobiliteit opnieuw aan belang.

Deze lezing gaat vooreerst in op de demografische trends die zich de voorbije decennia in Europa hebben voltrokken en schetst vervolgens de lange-termijn implicaties van deze ontwikkelingen. Vanuit dit perspectief worden migratietrends sinds 2000 onder de loep genomen en worden tevens beleidsalternatieven voor de toekomst afgewogen.

Prof. Karel Neels