Sociale Wetenschappen

#instagram: sociale media in ons dagelijks leven

Velen van ons zijn verknocht aan sociale media zoals Facebook en Instagram. We gebruiken ze om ons sociale leven te organiseren en te beleven. Dit is erg handig en leidt tot plezier en het delen en (her)beleven van waardevolle momenten. Waarom voelen we ons zo sterk aangetrokken tot deze media? En spenderen we er niet te veel tijd aan?

Wanneer we sociale media gebruiken geven we veel over onszelf prijs door berichten te posten, te ‘liken’ en te delen. Bedrijven als Facebook weten waar we wonen, hoe we ons verplaatsen en wie onze vrienden zijn. Op die manier beschikken zij over een schat aan informatie die reclamemakers, politici en de overheid – tegen betaling – kunnen gebruiken om personen heel gericht te benaderen en te ‘beïnvloeden’. Wat met privacy? Hebben we dit nog wel onder controle? Hoe kunnen we ons tegen deze beïnvloeding wapenen? Is er gepaste wetgeving nodig?

Tijdens het college komen bovenstaande zaken aan bod. Je maakt kennis met de werking van sociale media en de invloed ervan op individuen en de maatschappij, gestaafd met de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Prof. Karolien Poels