Sociale Wetenschappen

Wat is het verschil tussen een minister, een minister-president en een eerste minister?

Als je naar de Vlaamse en Belgische politiek kijkt, dan lijkt dat toch wel een kluwen: al die parlementen en regeringen, lopen die elkaar niet voor de voeten? En dan hebben we nog geen rekening gehouden met Europa! Hoe verhoudt Vlaanderen zich tot België? En hoe zit dat met Brussel en Wallonië? En wat is de Waals-Brusselse federatie? Of de Duitstalige Gemeenschap? En waarom is het zo complex? En kan het eigenlijk wel gemakkelijker?

We bespreken op een bevattelijke manier de verschillende lagen van de Belgische politieke en de plek die Vlaanderen daarin inneemt.

Prof. Petra Meier