Sociale Wetenschappen

Ik ben een burger, en wat nu?

Heb je al eens gehoord van het sociaal contract of maatschappelijk verdrag zoals het ook wel genoemd wordt? En dat dit iets is wat je als burger met jouw land tekent bij wijze van spreken? Maar wat houdt dat dan in en waarom hebben we zoiets nodig in de huidige samenleving? En heeft iedereen zoiets? En wat is een burger nu eigenlijk, hoe moeten we dat omschrijven of definiëren? En is dat iets anders dan een inwoner of zijn dat eigenlijk synoniemen? We weten dat inwoners en burgers rechten en plichten hebben, maar dewelke zijn dat en verschillen die voor inwoners en burgers? En is dat dan dat maatschappelijk verdrag? En hoe komt dat tot stand? En als men je zegt dat het maatschappelijk verdrag niet iedereen op dezelfde wijze behandeld, klopt dat dan? En is dat discriminatie of niet?

We bespreken op een analytische wijze jouw relatie als persoon met het land waar je deel van uitmaakt, hoe we daar vanuit een politiek perspectief over denken, en waarom dat van belang is.

Prof. Petra Meier