Sociale Wetenschappen

Waar komen onze politieke partijen vandaan?

Politieke partijen lijken van alle tijden en ook overal te bestaan. En er bestaan in veel van de omringende landen dezelfde partijen als bij ons. Waarom zijn er politieke partijen? Wat is daar het nut van? Hoe ontstaan partijen en onder welke omstandigheden blijven ze bestaan? Waarom zijn er in veel omringende landen soortgelijke partijen? Waarom verliezen partijen als ze mee regeren? En waarom hebben wij in België altijd coalities met veel partijen terwijl veel andere landen dat niet hebben, slechts één partij regeert? Is dat dan nog democratisch? En is het democratisch als partijen wel verkiezingen winnen maar niet regeren?

We bepreken op een bevattelijke manier wat de ontstaansgeschiedenis en rol van politieke partijen is in de huidige samenleving.

Prof. Petra Meier