Sociale Wetenschappen

FSW Honours Event

Maak je collega-studenten warm voor het FSW Honours Programma

Een FSW Honours Programma stel je individueel samen, maar er is ook een collectief element. Samen met je collega-deelnemers aan het FSW Honours Programma sta je in voor de organisatie van het jaarlijkse “honours event”. Een honours event kan een lezing zijn, maar ook een debatavond of een ander initiatief waarmee je je collega-studenten probeert te bereiken met een interessant aanbod.

Het honours event vindt jaarlijks plaats in het tweede semester. Elke FSW honours student neemt hieraan deel, tijdens het eerste en tweede semester van het tweede “honours jaar”. Jaarlijks bepaalt de groep zelf, in overleg met de FSW honours coördinatoren, rond welk thema wordt gewerkt en welke insteek eraan wordt gegeven.

Voor meer informatie over de organisatie van een honours event: contacteer de coördinatoren van het FSW Honours Programma, Anne Bergmans en Ann Crabbé.