Sociale Wetenschappen

Verbreding

Overzicht van het aanbod 'verbredende modules'

In het onderdeel VERBREDING kan je voor 3 studiepunten een verdiepende module bij een opleidingsonderdeel kiezen: 

Extra vak uit de korf van universiteitsbrede, interdisciplinaire en verbredende vakken*

3sp

1e of 2e sem

Uit bestaand aanbod van zowel de A- als de B-korf

Let op: korfvakken die aangeboden worden door FSW docenten zijn vaak expliciet gericht op niet-FSW studenten en bieden weinig uitdaging voor honours studenten

Extra opleidingsonderdeel uit het aanbod aan een andere opleiding of faculteit

Min 3sp

1e of 2e sem

Uit bestaande aanbod aan opleidingsonderdelen binnen de UAntwerpen

Een individueel traject middels het volgen van één of meerdere verbredende Massive Open Online Course(s), en/of een lezing of lezingenreeks rond een specifiek thema, het verwerken van literatuur, ...

Min 3sp

1e of 2e sem

In samenspraak met de coördinatoren wordt bekeken in welke mate daarvoor begeleiding zinvol is.

Interesse in een MOOC? Kijk dan alvast hier voor inspiratie.

Voor lezingen rond een centraal thema kan je binnen de UAntwerpen onder meer terecht bij UCSIA of het Centrum Pieter Gillis

Summer School 

Min 3sp

 

Uit het aanbod van de Antwerp Summer University of op eigen voorstel. Via deze link vind je bijvoorbeeld een overzicht van diverse zomerscholen binnen de EU.

Extra opleidingsonderdeel uit het aanbod van de Young Universities for the Future of Europe (YUFE), een alliantie waarvan Universiteit Antwerpen deel uitmaakt

Min 3sp

1e of 2e sem

Uit bestaande aanbod van de YUFE cursuscatalogus (aparte inschrijvingsprocedure)

 

*Ter inspiratie vind je hieronder drie voorbeelden van korfvakken waarvoor je je als honours student kan inschrijven in het kader van het onderdeel verbreding.

Korfvak Klimaatverandering - 3 sp - 2e sem - Ann Crabbé en Sara Vicca

Situering

Klimaatverandering vormt een grote, zo niet de grootste, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdaging van de 21ste eeuw. De impact ervan zal overal ter wereld en in uiteenlopende facetten van het maatschappelijk leven voelbaar zijn. De oplossingen voor en aanpassingen aan klimaatverandering zullen van vele sectoren en disciplines moeten komen. Het doel van dit vak is studenten een brede kijk te bieden op de materie, zodat er bewustzijn ontstaat over het complexe en multi-, inter- en transdisciplinaire karakter van de klimaatproblematiek. Via een aantal uiteenlopende thematische lessen en een interdisciplinaire casus worden kennis, inzicht en vaardigheden opgebouwd, die studenten toelaten zelf kritisch en oplossingsgericht te denken rond klimaatmitigatie en -adaptatie.

Timing

Het vak wordt (jaarlijks) gegeven door prof. Sara Vicca (Biologie) en prof. Ann Crabbé (Sociologie) in het 1ste semester, op Campus Drie Eiken (op woensdagnamiddagen, tussen 13:45 en 15:45). Alle lessen worden op video opgenomen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden?

Nee

Evaluatievorm

In de januari-zittijd: een multiple choice examen met naast meerkeuzevragen één open vraag (samen ter waarde van 65% van de punten).

Permanente evaluatie: een interdisciplinaire groepspaper rond een thema dat verband houdt met klimaatmitigatie of -adaptatie, individueel gecorrigeerd op basis van peer assessment (ter waarde van 35% van de punten).

Waarom deelnemen?

Klimaatverandering vormt een grote, zo niet de grootste, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdaging van de 21ste eeuw. We hebben onder meer sociologen nodig om de maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering, zoals vluchtelingenstromen, te duiden en van gepast advies te voorzien voor beleidsmakers. We hebben communicatiewetenschappers van doen om de beeldvorming te evalueren en politicologen om toelichting te geven waarom internationale klimaatakkoorden veelal dode letter blijven. Kortom, we need you!

Meer info?

Centrum Pieter Gillis

 

Korfvak Duurzaamheid - 3 sp - 2e sem - Ann Crabbé en Jessica Bots

Situering

Duurzaamheid betekent actief rekening houden met de grenzen aan het draagvlak van onze Aarde. Meer respect opbrengen voor de schaarste aan eindige grondstoffen en voor de kwetsbaarheid van ecosystemen, terwijl we proberen armoede te bestrijden en een levenskwaliteit van mensen te bevorderen, onder meer door het uitbouwen van een duurzame (circulaire) economie. Dit korfvak biedt een wetenschappelijke inleiding op de complexiteit van duurzaamheidsproblemen en geeft richtingen aan om tot oplossingen te komen. De cursus beoogt studenten kritisch te laten reflecteren op duurzaamheid, vanuit een interdisciplinair referentiekader en met aandacht voor alle de door de Verenigde Naties naar voor geschoven Sustainable Development Goals.

Timing

Het vak wordt (jaarlijks) gegeven door dr. Jessica Bots (Biologie) en dr. Ann Crabbé (Sociologie) in het 2de semester, op de stadscampus (op maandagnamiddagen, tussen 13:45 en 15:45). Alle lessen worden op video opgenomen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden?

Nee

Evaluatievorm

In de juni-zittijd: een multiple choice examen met naast meerkeuzevragen en één open (reflectie)vraag vragen (samen ter waarde van 40+20% van de punten).

Permanente evaluatie: een interdisciplinaire groepspaper rond een concreet duurzaamheidsthema, individueel gecorrigeerd op basis van peer assessment (ter waarde van 40% van de punten).

Waarom deelnemen?

Na boeiende gastlessen van docenten uit verschillende wetenschappelijke disciplines, word je uitgedaagd om - over de muurtjes van de eigen discipline - met je collega-studenten uit andere richtingen, na te denken over concrete duurzaamheidsproblemen en -oplossingen.

Meer info?

Centrum Pieter Gillis

Debating Development - 3 sp - 1e sem – Gert Van Hecken

Situering

Debating Development is zowel een geaccrediteerd vak als een publiek platform voor reflectie over ontwikkelingsthema's. Elk debat wordt geïntroduceerd op basis van een presentatie van een vooraanstaande spreker. Een discussant komt met tegenargumenten die de basis vormen van het debat. Onze sprekers komen van internationale instellingen, de civiele samenleving en de academische wereld. De meeste debatten worden gemodereerd door een academicus van UAntwerpen. 

Komend academiejaar (periode oktober-december 2020, indien alles nog volgens plan kan blijven lopen uiteraard) plannen we zes of zeven debatten rond dekolonisatie, zowel in de ‘strikte’ zin van het woord, alsook in de zin van decolonization of the mind, klimaatdebat, etc.  

Timing Eerste semester (oktober-december), elk jaar
Specifieke toelatingsvoorwaarden? Nee
Evaluatievorm De student neemt deel aan het multiple choice examen, net zoals de studenten die Debating development volgen als korfverbredend vak.
Waarom deelnemen? Debating development is een korfverbredend vak, laat toe om uit hun cocon te kruipen, en te kijken welke sociale issues er bestaan die verder reiken dan België of Europa.
Meer info? Meer informatie en overzicht debatten voorgaande jaren: https://www.uantwerpen.be/en/centres/usos/activities/debating-development/.