Sociale Wetenschappen

MOOCs

Massive Open Online Course: iets voor jou?


De afkorting MOOC staat voor Massive Open Online Course. De laatste jaren worden meer en meer van dergelijke MOOCs aangeboden door diverse (onderwijs)instellingen, over zeer uiteenlopende onderwerpen.

De naam spreekt voor zich. Je hoeft je voor dit type cursus niet te verplaatsen, maar volgt deze online op een moment en met een tempo dat jou past. Al kan daar ook enige restrictie aan verbonden zijn. Sommige cursussen zijn het hele jaar door beschikbaar, andere worden voor een bepaalde periode opengesteld of lanceren met een zekere tussentijdse frequentie de verschillende onderdelen.


Hoe kan ik een MOOC integreren in mijn FSW honours programma?

Massive Open Online Courses kunnen gevolgd worden in binnen een individueel begeleid traject (IBT) en dit zowel voor het onderdeel verdieping als het onderdeel verbreding.


Een MOOC in het onderdeel VERDIEPING

Kies je voor een verdiepende MOOC, dan sluit die bij voorkeur aan bij en gaat dieper in op een thema of onderdeel van een bestaand opleidingsonderdeel dat je eerder volgde of tegelijkertijd opneemt in je bacheloropleiding. Na ruggespraak met de FSW honours coördinatoren, contacteer je mogelijke docenten om je hierin te begeleiden. In overleg met je begeleider en de FSW honours coördinatoren wordt bepaald welk eindproduct hierbij verwacht wordt en welke daarvan de modaliteiten zijn.

Zo biedt de University of Michigan bijvoorbeeld via het platform Coursera een reeks MOOCS aan rond User Experience Research and Design. Ben je als student communicatiewetenschappen geboeid door online marketing, dan zou je ervoor kunnen kiezen om één of meerdere van deze MOOCs in je programma op te nemen - op voorwaarde dat je een docent of assistent bereid vindt je daarbij te begeleiden.


Een MOOC in het onderdeel VERBREDING

Dacht je veeleer aan een verbredende MOOC, dan zijn de opties legio, al raden we je toch sterk aan een zekere lijn in je honours programma te zoeken (ter inspiratie vind je op deze website alvast enkele voorbeeldtrajecten). Afhankelijk van de aangegeven studielast, kan je voor dit onderdeel van het honours programma meerdere MOOCs combineren rond eenzelfde thema, dan wel een MOOC combineren met enkele lezingen of andere leeractiviteiten die samen voor jou een coherent geheel vormen. Ook hiervoor raden we aan op zoek te gaan naar begeleiding, of minstens met de FSW honours coördinatoren de modaliteiten van een mogelijk eindproduct te bespreken. Zo zou je als output van dit onderdeel van het FSW honours programma een portfolio kunnen samenstellen waarin je reflecteert over de gekozen leeractiviteiten en hoe die passen in je gehele traject. Als inspirerend voorbeeld van zo’n portfolio, verwijzen we graag naar het werk van een studente die in academiejaar 2019-2020 deelnam aan het FSW honours programma.

Een mogelijke insteek kan zijn om rond een specifiek thema één of twee MOOCs te volgen (afhankelijk van de studielast), deelnemen aan een workshop over dat onderwerp en er een documentaire over te analyseren.


Hoe en waar vind ik een geschikte MOOC?

Gebruik bij het selecteren van een MOOC vooral je gezonde verstand. Er zijn heel wat commerciële organisaties die MOOCs aanbieden als training bij hun producten of om de eigen producten in de markt te zetten. Hierbij is enige reserve dus zeker gepast.

Verschillende universiteiten creëerden een eigen platform voor het aanbieden van MOOCs. In Nederland bijvoorbeeld, sloegen de Universiteit van Leiden, de TU-Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam de handen in elkaar om een aantal MOOCs uit te werken rond thema's als circulaire economie of responsible innovation.

Daarnaast zijn er ook een aantal platforms die het aanbod van verschillende aanbieders bundelen, al- dan-niet thematisch. ECHO, het ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs van de UAntwerpen, selecteerde deze vier als betrouwbare platformen die een eigen kwaliteitscheck uitvoeren:

  • edX.: een MOOC-platform opgezet door de universiteiten Harvard en MIT met een erg breed aanbod;
  • Coursera: een bedrijf dat een MOOC-platform ontwikkelde in samenwerking met universiteiten uit verschillende landen en een bijzonder grote variatie aan cursussen aanbiedt;
  • Udacity en datacamp: 2 platformen die zich specifiek richtenchecklist op MOOCs in verband met programmeren en statistiek
  • Kadenze: deze provider richt zich hoofdzakelijk op kunst, muziek en meer “creatieve” technologie


Neem zeker ook onze 'checklist' door met zaken die je in overweging kan nemen bij het kiezen van een MOOC. 


Hoe schat ik de studielast van een MOOC in?

De studielast van een MOOC wordt doorgaans niet uitgedrukt in studiepunten of ECTS, wat een specifieke Europese conventie is. Wel wordt een inschatting van het totaal aantal uren of het gemiddelde aantal uren per week over een bepaalde doorlooptijd meegedeeld.    

1 studiepunt of ECTS staat voor 25 tot 30 uur studietijd (het volgen en voorbereiden van de lessen, het studeren, papers, oefeningen of andere opdrachten maken en examens afleggen). Voor elk onderdeel van het FSW honours programma wordt een studielast van 3 studiepunten voorzien, wat neerkomt op 75 à 90 uren studietijd. Omdat we telkens nog een bijdrage verwachten bovenop het volgen van de MOOC zelf, hanteer je best volgende vuistregel:

  • 1 tot 1,5 studiepunt (25 tot 45 uur) voor het creëren van de output
  • 1,5 tot 2 studiepunten (40 tot 60 uur) voor het volgen van een MOOC, meerdere MOOCs of een combinatie van MOOC(s) met een andere leeractiviteit