Sociale Wetenschappen

Praktijkervaring

Praktijkervaring op de werkvloer kan je binnen het FSW honours programma op verschillende manieren realiseren. Bijvoorbeeld door een onderzoeksstage binnen een onderzoeksgroep aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, of een professionele stage bij een bedrijf, overheidsinstelling of middenveldsorganisatie (en waarom niet: in het buitenland!). Maar je kan ook aan de slag als student-assistent bij één van je docenten, of een Community Service Learning (CSL) traject opnemen, zoals universiteitsbreed aangeboden.

Het onderdeel neem je bij voorkeur pas op nadat je eerder minstens het onderdeel verdieping of verbreding binnen het FSW honours programma opnam.


Sommige FSW onderzoeksgroepen bieden een academische stageplaats aan, maar je kan onderzoeksgroepen of docenten ook zelf aanspreken met jouw idee voor een “academische stage”.

Student-assistentschap is een andere vorm van een academische stage. Dit betekent dat je als student FSW een docent ondersteunt bij een specifieke taak, zoals bijvoorbeeld begeleiding van practica.

Wil je graag een professionele stage buiten of binnen de universiteit? Ook dat kan binnen het FSW honours programma. Ga zeker zelf op zoek, vraag na bij docenten die je praktijkvoorbeelden aanreikten, of klik nog even door op de link voor meer informatie.

Voel je je een ambassadeur voor je eigen opleiding of wil je dat worden? Dan is deze specifieke vorm van een professionele stage binnen de universiteit misschien iets voor jou: meewerken aan de organisatie en uitvoering van een wervingsactiviteit voor jouw opleiding, in samenspraak met de departementsvoorzitter.

Een laatste mogelijkheid is om het vak “Community Service Learning” op te nemen, dat het maatschappelijk engagement van studenten stimuleert. Hoewel het deel uitmaakt van het curriculum (en dus een ‘vak’ is), hangt het sterk samen met het opbouwen van praktijkervaring. Deze praktijkervaring vindt plaats binnen een organisatie en is gericht op reële maatschappelijke noden en problemen. Studenten definiëren (samen met de sociale organisatie) een onderzoeksvraag en werken die onder leiding van academische begeleiders uit.