Initiatie Ontwerpen - eerste bachelor

“De eerste dag gaan we wandelen. Op de campus observeren we één bepaalde ruimte, die we namaken in de vorm van een maquette. Daarna transformeren we de ruimte tot een refuge voor één persoon, met enkel de basics zoals een bed en een tafel.” 

Dirk Van Oosterwyck, ontwerpbegeleider


De studio’s in de eerste bachelor zijn één grote introductie in ontwerpen. We gaan ervan uit dat je als eerstejaarsstudent geen voorkennis hebt, dus we starten echt van nul. Je ontwerpt nog geen architectuur, maar leert via een reeks oefeningen de basiselementen van een architecturaal ontwerp. De leerstof bestaat uit twee onderdelen die essentieel zijn voor het verdere studietraject: kennis en vaardigheden. Onder kennis verstaan we onder andere het opbouwen van een breed referentiekader. We doen dit door analytisch te leren kijken naar de gebouwde omgeving. In eerste instantie gaat het om ruimtes op de campus zelf, daarna trekken we de deur open naar de stad. Daarnaast oefen je een reeks vaardigheden zoals projectietekenen, schetsen, grafisch vormgeven. Je maakt ook kennis met ontwerpmethodieken. Zo’n methodiek is een strak stappenplan, waarbinnen je creatief kan zijn.

Studenten werken zowel individueel als in groep. Er wordt van je verwacht dat je samenwerkt en van elkaar leert. Na elke oefening volgt er een reflectie. Welke kennis en vaardigheden heb ik al? Welke nog niet en hoe verwerf ik deze kennis en vaardigheden? Op het einde van het eerste jaar kan je de essentie van een ruimte vatten in een maquette of tekening.

Studenten gebruiken planten als inspiratie

Ontdek de opdracht