Masterstudio bouwcultuur - eerste master

“Kijken naar, ontwerpen en samenvoegen van gebouwen is een vorm van cultuur.”

Koen Van Bockstal, ontwerpbegeleider


Bouwcultuur

De cultuur van het bouwen als gemeengoed. Deze masterstudio timmert verder aan de weg die in de bachelormodule Architectuur & Constructie werd ingeslagen, met een schaalvergroting op niveau van het bouwblok. Hoofdinsteek is de culturele duurzaamheid van architectuur.

In de studio Bouwcultuur komen veel vaardigheden en kennis uit de bachelorjaren samen. Tegelijkertijd word je uitgedaagd om de methodieken die je hebt geleerd (tijdelijk) vaarwel te zeggen. Denk out of the box. Het programma staat niet meer op de eerste plaats, maar wel de structuur. Je leert prioriteiten te stellen in je ontwerp. Wat bouw je en wat laat je weg? Hoe verloopt de circulatie? Hoe zijn de ruimtes op elkaar afgestemd? Wat is de structuur van elke ruimte?

Elk semester werkt de studio rond een specifiek thema. Smaak, geschiedenis of stijl zijn daarbij niet van belang. Wel zijn het steeds woongebouwen die afwijken van het standaard bouwblok. Voorbeelden zijn ‘de impasse’ of ‘het hoefijzer’. De hoofdopdracht start met een onderzoek naar typologie. Je presenteert in groep een analyse van een aantal voorbeeldgebouwen die volgens jou beantwoorden aan het thema. In duo ontwerp je vervolgens drie structuren die een skelet vormen van een gebouw, zonder dat er een gedetailleerd programma gekend is. In de laatste fase werk je één onderdeel van één structuur verder uit, met extra aandacht voor de verhouding ‘binnen-buiten’ of de relatie tussen twee verschillende niveaus. Het resultaat is één onderdeel van een gebouw dat je volledig hebt uitgewerkt en waarmee je alle ruimtelijke kwaliteiten presenteert.