Beeldcommunicatie en layout

Leren schetsen start je van 0, maar het tempo ligt hoog. Een creatieve instelling, durf, nieuwsgierigheid en openstaan voor nieuwe dingen zijn veel belangrijker. Inleidend start je met een overzicht van de evolutie in het architectuurschetsen en de praktijk vandaag. Via de studie van de beeldelementen komen de meest gebruikte vaktermen aan bod. Met het begrip van onder meer vluchtlijnen, slagschaduw, stilering, modellering, ritme en compositie kan de schets als communicatiemiddel dienen.

Tijdens je opleiding maak je kennis met de basisprincipes van pixel-georiënteerde programma’s (Photoshop). Aan de hand van korte demo-sessies en vingeroefeningen verwerf je kennis en ontwikkel je vaardigheden m.b.t. beeldresolutie, beeldgrootte, bestandsformaten, selecties, laagmaskers, eenvoudige beeldbewerkingen en kleurcorrecties. Belangrijk is dat je deze vaardigheden leert inzetten om te komen tot betekenisvolle beelden.

Daarnaast maak je ook kennis met de programma's van Adobe Creative Cloud (Illustrator, InDesign...). Als student koop je via de universiteit een voordelige licentie.

Architectuurstudenten leren schetsen op 1 semester