Masterstudio stedelijkheid - eerste master

“In deze studio leer je denken als niet-architect”

Erik Wieers, ontwerpbegeleider


Stedelijkheid

Hoe bouw je vandaag in de stad? Deze masterstudio borduurt verder op de bachelormodule Architectuur & Omgeving, maar met een duidelijke schaalvergroting. De focus ligt op de integrale benadering van architectuur in de stad.

Je gaat aan de slag met projecten op stadsniveau, waardoor de link tussen architectuur en andere disciplines zeer tastbaar wordt. Een architect bouwt niet enkel voor een opdrachtgever, maar ook voor de gemeenschap. Je leert wat de maatschappelijke relevantie van architectuur is en hoe architectuur de beeldkwaliteit van een stad bepaalt.

Actuele thematieken sturen de ontwerpoefeningen. Wat is collectief ruimtegebruik? Wat is publieke ruimte? Hoe wonen we samen in een stad en hoe kunnen we dat het beste organiseren? Centraal staat de verhouding privé-publiek in combinatie met duurzame oplossingen voor de stad. De opdrachten zijn gerelateerd aan bestaande projecten en krijgen vorm in samenspraak met de stadsdiensten (Cel Ontwerpend Onderzoek, Stadsontwikkeling en de Stadsbouwmeester). Via deze kennisuitwisseling tussen universiteit en stad krijg je een goede kijk op de reële praktijk. Bij de ontwerpopdracht hou je rekening met de maatschappelijke, ruimtelijke en technische randvoorwaarden. Vanuit een kritische visie op de opgave, ontwikkel je een eigen projectdefinitie, een methodiek en een referentiekader. Van daaruit kom je tot ruimtelijke concepten die je vertaalt in een architecturaal ontwerp. Je presenteert het ontwerp voor een jury en voor de groep.