Zelfstudiepakket interculturele communicatie

(Deze sessie werd gegeven op 4 december 2017)

Aan de UAntwerpen wordt sterk ingezet op internationalisering van de opleidingen. Dit is geen doel op zich, maar een hefboom om studenten internationale en interculturele competenties te laten ontwikkelen zodat zij optimaal kunnen functioneren in een mondialiserende samenleving. Eén van de mogelijkheden om deze internationalisering te realiseren, is het opzetten van groepswerk waarbij eigen studenten opdrachten uitvoeren in samenwerking met internationale studenten (internationalisation@home).

In deze lunchsessie wordt stilgestaan bij enkele belangrijke randvoorwaarden bij het opzetten van dergelijk internationaal groepswerk. Hoe kan je je studenten voorbereiden op het groepswerk? Volstaat het – met het oog op internationalisering – om studenten te laten samenwerken in gemengde groepen, of dien je hen actief te ondersteunen bij de verwerving van interculturele competenties? Hoe kan je eventueel internationale gastdocenten betrekken bij het groepswerk? En op welke manier kunnen ook zij betrokken worden bij de voorbereiding van studenten?

Op deze en andere vragen zal dieper ingegaan worden aan de hand van een concreet initiatief uit de Faculteit Ontwerpwetenschappen. Hierbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan het zelfstudiepakket ‘Interculturele Communicatie’ dat aan deze faculteit ontwikkeld werd.

Inhoud

Aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen wordt elk jaar de International Design Workshop-week (IDW) ‘re-ACT by design’ georganiseerd: een internationale en interdisciplinaire workshopweek waarin studenten (eigen studenten en inkomende Erasmusstudenten) in groep samenwerken onder begeleiding van internationale gastdocenten.

Aangezien uit onderzoek blijkt dat eigen studenten en internationale studenten simpelweg laten samenwerken, niet volstaat voor een adequate ontwikkeling van internationale en interculturele competenties (Leask, 20092; Zimitat, 20083), werd een online, voorbereidend Engelstalig zelfstudiepakket opgesteld over interculturele communicatie met als doel:

  • Studenten inzicht te laten verwerven in interculturele communicatie;
  • Studenten bewust te laten worden van eventuele moeilijkheden bij interculturele communicatie;
  • Studenten tools aan te reiken om met interculturele conflicten om te gaan.

Door studenten op voorhand bewust te maken van wat interculturele communicatie met zich meebrengt, kunnen zij er tijdens de workshopweek aandachtiger en gevoeliger voor zijn. Dit kan leiden tot een diepere ervaring van het internationale aspect van de IDW-week en het ontwikkelen van interculturele competenties.

Tijdens de lunchsessie zal onder andere een blik geworpen worden op de verschillende modules waaruit het zelfstudiepakket bestaat. Verder zal besproken worden op welke manier het zelfstudiepakket door andere faculteiten geraadpleegd en/of gebruikt kan worden.

Sprekers

  • Kim Boudiny (UFOO-stafmedewerker Faculteit Ontwerpwetenschappen & Faculteit Sociale Wetenschappen)
  • Nele Simons (FOW stafmedewerker Internationalisering)

Materiaal

De PowerPointpresentatie is hier beschikbaar voor iedereen. 

Personeelsleden van de UAntwerpen kunnen de opname van de sessie bekijken via deze link (na inloggen).

Leermateriaal

  • Leask, B. (2009). Using Formal and Informal Curricula to Improve Interactions Between Home and International Students. Journal of Studies in International Education, 13(2): 205-221
  • Zimitat, C. (2008). Student perceptions of the internationalisation of the curriculum. In L. Dunn & M. Wallace (Eds.), Teaching in transnational higher education (pp. 135-147). London: Routledge.