Wat zit er in de blend? Blended learning in zijn verschillende vormen.

Inhoud

Blended Learning is een onderwijskundige term die verwijst naar het inzetten van een mix of een blend aan onderwijs- en leeractiviteiten in jouw lespraktijk.
 

Wat kan jij verwachten van deze sessie?

  • Je leert het begrip te duiden en te plaatsen binnen een didactisch model.
  • We zetten enkele praktijkvoorbeelden in de kijker.
  • Je krijgt een kader om je eigen blend te ontwerpen.
  • Je reflecteert over keuzes die jij kan maken om Blended Learning efficiënt en effectief te gebruiken.


De uitnodiging kan je ook bekijken in een screencast: Klik hier

leermateriaal

Opname van screencast:

Elektronische stemming:

Polleverywhere (universiteitsbrede licentie): Handleiding/Contactpersoon: Sven Van der Stappen