Studievoormiddag 13 oktober 2018: de nieuwe Code van medische deontologie

Begin mei 2018 kondigde de Nationale Raad van de Orde van Artsen de komst van een nieuwe code aan, die wordt voorgesteld als een summiere tekst die de medisch ethische principes reflecteert en die bewust afstand doet van verouderde deontologische principes en regels en procedures, zoals het verplicht voorleggen van contracten van artsen aan de provinciale raden. In het najaar van 2018 zal een compendium worden gepresenteerd dat aan de hand van adviezen van de nationale raad en beslissingen uit de rechtspraak de reikwijdte van de bepalingen zal preciseren, aldus de nationale raad.

Op zaterdagvoormiddag 13 oktober 2018 organiseert AHLEC een studievoormiddag over de nieuwe Code van medische deontologie, waarin de krachtlijnen van de nieuwe code zullen worden besproken, de impact ervan op het tuchthandhavingsrecht wordt geanalyseerd en de bepalingen ervan zullen worden getoetst aan de vereisten van behoorlijke regeling.

Deze studievoormiddag is interessant voor alle artsen, (ziekenhuis)juristen, ziekenhuisdirectie, advocaten, beleidsmakers, enz.